Huvihariduse ümarlaud 26. märtsil 2021

Järgmisel reedel, 26. märtsil kell 10.30-12.00 toimub veel teinegi Huvihariduse ümarlaua zoomi-koosolek:    

– huvihariduse mõju vanemaealistele ja nende ootusi, tutvustab Tiina Tambaum (Tallinna Ülikool);

– erivajadustega inimestele suunatud huviharidusest annab ülevaate Vladislav Veližanin (Puuetega Inimeste Koda) ;

Kontekst

Eesti Kultuuri Koja Huvihariduse töörühm on paari viimase aasta jooksul kogunenud arutlusteks huvihariduse üle ümarlaua-koosolekutel. Oleme neil koosolekutel kaardistanud huvihariduse mõju inimesele ja ühiskonnale, valdkonnaga seotud probleeme ja seotud osapooli. Lisaks praktikutele ja valdkondlikele katusorganisatsioonidele on abiks teadustöö ja kontaktid rahvusvahelises võrgustikus.

Kuna Haridus- ja Teadusministeeriumis on alustatud huvihariduse arendusprotsessiga, siis tajume, et vajame rohkem teavet vanemaealistele ja erivajadustega sihtrühmadele suunatud huviharidusest.

  1. aasta oktoobris algatas Haridus- ja Teadusministeerium elukestva õppega seotud arenguprotsessi, eesmärgiga laiendada huvihariduse käsitlust, mis toetaks uues haridusstrateegias määratletud ideid õmblusteta haridusest  ja talendipoliitikast.

Eesti tulevikuhariduse visioonis määratletakse üldisi suundumusi – milline on maailm ja Eesti aastal 2035 ja milline võiks olla kiiresti muutuva maailma väljakutsetele vastav haridussüsteem. Muuhulgas,  ilmnes tulevikuvisioonis, et nö „õmblusteta hariduse“, terviklikult toimivas haridussüsteemis on elukestva õppe, huvihariduse ja mitteformaalse haridusel tähtis  osa.

Eesti Vabariigi haridusseadus sätestab huvihariduse ühena teiste hariduseliikide kõrval, milleks on üld- ja kutseharidus. Samas on Eesti ajalooline huvi– ja vabaharidus, mis noorsootöö kõrval moodustab Eesti elukestva õppe traditsiooni ja olulise osa talendipoliitikast, jäänud akadeemilises uurimuses tagaplaanile ja paigutub mitme ministeeriumi valdkonda.

Huvi korral võta ühendust Huvihariduse töörühma juhiga Egge Kulbok-Lattikuga (PhD) aadressil Egge.kulboklattik@gmail.com.

Kultuurikoja Huvihariduse ümarlaudade eesmärgiks on kaasa-aidata huvihariduse tervikvaate ja toimiva huvihariduse tegevusvälja kujundamisele Eesti ühiskonnas.   

Vaata töörühma tegemistest siit https://kultuurikoda.eu/huvihariduse-tooruhm/

www.kultuurikoda.eu

https://www.facebook.com/bhamroyalballet/videos/152198033111546

https://www.facebook.com/Reuters/videos/280472740164591