I väikepaneel „HUVIHARIDUS, LOOVUS, ETTEVÕTLIKKUS JA INNOVATSIOON“.

Eesti Kultuuri Koja konverentsil „Kultuur, haridus ja haritus“ 4.-5. 11.2016, ERMis

I väikepaneel „HUVIHARIDUS, LOOVUS, ETTEVÕTLIKKUS JA INNOVATSIOON“.

Arutelu kell 15.00–16.15. 1 tund ja 15 minutit.

 Paneeli juhib:

Egge Kulbok-Lattik  TÜ teadur, kultuuripoliitika uurija, Koja eestseisuse liige, egge.kulboklattik@gmail.com

Osalevad:

Kadri Leivategija  H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktor, Eesti Muusikakoolide Liidu juhatuse esimees kadri@tmk.ee

Katriin Fisch-Uibopuu   kultuuriekspert, pikaajalise kogemusega KOV kultuurijuht

fkatriin@gmail.com

Annely Köster      Sally Stuudio juhataja, annely.koster@artun.ee

Priit Leomar     ettevõtja ja huvihariduse õpetaja, Priitleomar@gmail.com

Ardo Rohtla    Haridusministeeriumi noorteosakonna asejuhataja Ardo.Rohtla@hm.ee

Egge Kulbok-Lattik – avab teema, püstitab küsimused, tutvustab külalisi.  Annan kiire ülevaate huvihariduse laiast mõjust ühiskonnas:

–    huviharidus kui kultuuris osalemise õpe, mis toetab ja arendab: sotsiaalseid oskusi, kunstikogemusi, loomingulisust, ettevõtlikust ja mis ühelt poolt, on laiapõhjaline ühiskonna üldine andekuse kasvulava, teisalt on ka kõrgkultuuri jätkusuutlikkuse garantii;

– Eesti informaalse hariduse eripärane ajalooline kogemus: rahvaharidus (1918), vabaharidus (1930), kultuurharidus (1940), huviharidus (2004), formaal- ja informaalne haridussüsteem moodustavad rahvusliku innovatsioonisüsteemi.

–    Käsilolevad riiklikud tegevused valdkonna arendamisel, keskendume ka 15-20 minutilise arutelu käigus.

  1. Huviharidus kui kõrgkultuuri – jätkusuutlikkuse garantii? Kadri Leivategija annab ülevaate huvihariduse, kutseõppe muusikakõrghariduse seostest ajalooliste Muusikakoolide võrgustiku näitel ja esitab asjade hetkeseisu statistika.
  1. Kuidas kujunevad tulevased McGyverid? Priit Leomar räägib oma isiklikust kogemusest lapsepõlve mudel-lennuringist, luues seosed  eri ajastute süsteemist, huvihariduse kättesaadavus, selle mõju  ja tänaste laste huvihariduse võimalustest, huvihariduse mõju poistele, meestele, avades nõnda huvihariduse ja tehnilise innovatsiooni seosed.
  1. Huviharidus kui kultuuri osalemise õpe, see ei ole pelgalt soe bussipeatusAnnely Köster räägib kunstiõppest võimalustest, loob seosed ja arutleb huvihariduse strateegia ja meetmete võimalikest mõjudest ja probleemidest.
  1. Kuidas kinni püüda ühiskonna andekuse ressurssKOVi võimalused ja probleemid?  Katriin Fisch-Uibopuu annab ülevaate huvihariduse ja huvitegevuse teenusepakkuja ja KOV vaatepunktide erinevustest ja kitsaskohtadest.Informaalne ja formaalharidus tervikuna, rahvusliku innovatsiooni süsteemi alus? Ardo Rohtla tutvustab käsilolevaid riiklikke tegevusi haridus- ja kultuuriministeeriumis: kultuuriministeeriumis väljatöötatud huvihariduse kontseptsioonile vastava rahastamis-meetme rakenduskava ja valgustab hariduse kontseptsiooni avardumist.

Diskussioon 15 minutit ja küsimused saalist  kuni 10 minutit 

http://arvamus.postimees.ee/3376725/egge-kulbok-lattik-kuidas-on-seotud-kultuur-haridus-ja-kultuuri-uurimine