Koja sõbrad/partnerid varasematel aastatel

Eesti Arhitektide Liit info@arhliit.ee
Kesklinna Vaba Aja Keskuse Hopneri Maja info@hopnerimaja.eu
Eesti Ajakirjanike Liit eal@eal.ee
Eesti Muusika Infokeskus emic@emic.ee
Eesti Muusikanõukogu emn@emc.ee
Eesti Pärimusmuusika Keskus folk@folk.ee
Von Krahli Teater teater@vonkrahl.ee
Eesti Rahvamajade Ühing rahvamajadeyhing@gmail.com
Eesti Kunstnike Liit ekl@eaa.ee
Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing info@amrion.ee
Eesti Sisearhitektide Liit info@esl.ee

Martin Aadamsoo
Aadu Must
Aare Treial
Aare Tammesalu
Aav Ots
Ain Lutsepp
Aire Levand
Aivar Haller
Alar Sudak
Anders Härm
Ando Kiviberg
Andres Jõesaar
Andres Siitan
Andri Simo
Anne Ojalo

Jaak Allik


Arvo Leibur
Kalle Pilt
Loit Jõekalda
Lola Liivat
Rein Einasto
Sandra Vellevoog
Tiina Rebane
Tiit Urva
Tuuli Stewart
Tõnn Lamp
Urve Tõnnus
Ville Jehe

Ain Lutsepp
Airi Triisberg
Alar Sudak
Ando Kiviberg
Andres Härm
Andres Jõesaar
Andres Siitan
Andri Simo
Anne-Ly Sova
Anneli Ahven
Anneli Sihvart
Anneli Vask
Annika Üprus
Anzori Barkalaja
Ants Johanson
Anu Kivilo
Birgit Kraas
Birgit Lüüs
Dagmar Raudam
Eero Raun
Emer Värk
Eneli Järs
Eva Näripea
Evelin Somelar
Georg Poslawski
Gert Raudsep
Hannele Känd
Hannes Praks
Heigo Jelle
Heigo Teder
Heili Jõe
Heili Lindepuu
Heldur Meerits
Hele-Riin Moon
Helen Sildna
Helgi-Maret Olvet
Henri Laupmaa
Henry Kõrvits
Ilmar Vallikivi
Indrek Kasela
Indrek Laht
Indrek Makke
Inga Koppel
Inga Sermann
Ivar Põllu
Jaak Allik
Jaan Tamm
Jaan Toomik
Jaanus Rohumaa
Jan Kaus
Kaarel Tarand
Kadri Klementi
Kadri Pulk
Kaija Velmet
Kaire Pärnpuu
Karin Reinberg-Shestakov
Karl-Martin Sinijärv
Katrin Kissa
Katrin Pere
Kersti Uibo
Kristel Oitmaa
Kristi Porila
Kristiina Alliksaar
Kristiina Kuznetsova-Bogdanovitš
Kristiina Reidolv
Kärt Summatavet
Kärt Tomingas
Külliki Tafel-Viia
Laila Talunik
Liisi Ree
Lylian Meister
Maarja Undusk
Maire Uusen
Mairika Plakso
Marco Laimre
Mare Emmott Tralla
Marge Liiske
Margit Aule
Margit Mutso
Margus Kasterpalu
Margus Mikomägi
Mari Kartau
Maria-Kristiina Soomre
Marje Lohuaru
Mark Kuslapuu
Mart Kangro
Mart Meri
Martin Aadamsoo
Meri-Kris Jaama
Merli Antsmaa
Mihkel Reinsal
Märt-Matis Lill
Neeme Kuningas
Nero Urke
Olga Temnikova
Paul Pihlak
Peeter Jalakas
Peeter Laurits
Peeter Pere
Peeter Rausepp
Piret Jaaks
Priit Raud
Ragnar Siil
Rainer Sarnet
Rait Rosin
Raivo Põldmaa
Raivo Schmidt
Raul Altmäe
Regina Viljasaar
Rein Kotov
Rein Oja
Rein Raud
Rene Reinola
Revo Koplus
Ruta Paap
Signe Kivi
Siim Rohtla
Siiri Siimer
Sirje Helme
Tambet Kaugema
Tarmo Velmet
Teele Pehk
Tiina Lokk
Tiina Tammetalu
Tiina Vähi
Tiit Ojasoo
Timo Steiner
Toivo Tuberik
Triin Tarv
Triinu Aron
Tõnu Laigu
Ulrika Rosenblad
Valter Haamer
Viktoria Lukats
Viktoria Toompere
Virge Harak
Virgo Sillamaa
Õie Sarv
Ülar Mark
Ülle Raud