Koja üldkogu 2024

Lugupeetud Eesti Kultuuri Koja liikmed!

Kutsume teid 20. juunil alates kl 16.20 kohvik Viktuse konverentsiruumi, Toompuiestee 4, Tallinn (kohvik asub Kaarli kiriku kõrval Tallinna Hambapolikliiniku poolel),
Üldkogule eelneb “Väike mõttekoda” kell 16.20-17.00 vt allpool

Eesti Kultuuri Koja Üldkogu 17.00-19.00

Päevakord:

17.00 Üldkogu rakendamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine; häältelugemiskomisjoni valimine;

17.10 juhatuse ülevaade Eesti Kultuuri Koja tegevusest 2023.a;

17.25 ülevaade töörühmade tegevusest – huviharidus (Egge Kulbok-Lattik), annetekoda (Pille Lill), muusika (Peeter Paemurru), loovisikud (Heili Vaus-Tamm), haridus (Tiiu Kuurme), loomemajandus (Daisy Järva),  kultuuriökoloogia töörühm (Tiina Veisserik) 

17.55 majandusaasta aruande ja revidendi otsuse ettelugemine ja kinnitamine;

18.00 – 18.10 põhikirja muutmise hääletus (muutub põhikirja punkt 7.1.4, kuhu lisatakse lause: “Koja eestseisus valitakse Koja liikmete hulgast”);

18.10 – 18.20 eestseisusesse uute liikmekandidaatide esitamine ja tutvustamine, eestseisuse liikmete tagasikutsumine;

18.25 uute eestseisuse liikmete vastuvõtmise üle hääletamine ja tagasikutsumise üle hääletamine;

18.35 valimistulemuste teatamine ja kinnitamine;

18.45 vaba mikrofon

Eesti Kultuuri Koja liige võib volitada teist Koja liiget enda esindamiseks Üldkogul.

Üks Koja liige võib korraga esindada kuni kolme Koja liiget. Volitus peab olema kirjalikult tõestatud.

Igal Koja liikmel on Üldkogul üks hääl.

Üldkogul valime ka uusi liikmeid Koja eestseisusesse, Sinu kandidatuur on väga oodatud! 

Koja liikmemaksu 20€ saab tasuda sularahas kohapeal.

*Väikese kohvilaua planeerimiseks andke oma osalemisest teada
hiljemalt 17.06 tegevjuht@kultuurikoda.eu

Ootame arvukat osalemist!

ASTU KOJA LIIKMEKSAvaldus liikmeks astujale


20.06 kl 16.20-17.00 VÄIKE MÕTTEKODA*
Kohvik Viktuse konverentsiruumis, Toompuiestee 4, Tallinn

Mõttekoja kava*:

16.20-16.40 Koja eestseisuse liige Tiina Veisserik ja Eesti bioloog, pedagoog, ökoloogilise maailmavaate uurija ja tutvustaja Toomas Trapido arutavad teemal “Mõtteid kultuuriökoloogiast”

16.40-17.00 XXVII laulupeo “Iseoma” kunstiline juht Heli Jürgenson, Pastoraadi juhiabi ja EELK laste- ja noortetöö assessor Mattias Haamer ning näitleja, lavastaja ja teatripedagoog Lembit Peterson arutavad teemal “Laulupidu uue maailmapildi valguses” 

*korraldajad jätavad õiguse teha kavas muudatusi