Kongressi ajakava

KULTUURI JA HARIDUSE KONGRESS 23. – 25. novemberil 2018
Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”.

23.11 kell 10.00-18.00 Teaduste Akadeemia saal, Tallinn
Teadusekeskne päev “Inimese arengu ja kasvatuse (protsessi) peegeldusi teadustes”

9.30 Registreerimine, tervituskohv (TA poolt)
10.00 Avamine
10.30-11.15 Peaettekanne: Alberto Zucconi, Maailma Kunstide ja Teaduse Akadeemiavarahoidja, Maailma Ülikoolide Konsortsiumi peasekretär (inglise keeles)
11.15-11.30 Küsimused saalist
11.30-12.00 Haridus kui komplekssüsteem ja selle uurimine
12.00-12.30 Neoliberalism hariduses ja teaduses Eesti moodi
12.30-13.00 Küsimused ja sõnavõtud eelnenud ettekannete alusel
13.00-14.00 LÕUNA Teaduste Akadeemia hoones
14.00 -14.30 Haridusteaduste olukorrast
14.30 – 15.15 I paneel
Väljakutsed: millised on erinevate teaduste vaatekohalt hariduse ja kasvatuse suurimad väljakutsed Eestis?
15.15 – 16.00 II paneel
Hariduse sisu: kuidas erinevad teadused on või peaksid olema lähtekohaks hariduse ja õppimise sisu kujundamisel?
16.00-16.30 Kohvipaus
16.30 – 17.15 III paneel
Panus: kuidas aitab Eesti teadus kaasa inimeste suutlikkuse kujunemisele elamiseks ja tegutsemiseks järjest keerulisemaks muutuvas maailmas (globaalhoovused, keskkond, väärtuste murenemine jm)?
17.15 – 18.00 Kohapeal registreeritud sõnavõtud ja päeva kokkuvõte
18.00 Programmi lõpp: kohv ja vaba vestlus

24.11 kell 10.00-19.00 Teater Ugala, Viljandi Gümnaasium, Viljandi
10.00-14.15 Viljandi teater Ugala, 15.00-18.30 Viljandi Gümnaasium
Hariduskeskne päev „Inimeseks õppides ja kasvades“

Ugala Teater
10.00 kogunemine, registreerimine, tervituskohv
11.00-11.15 avamine
11.15 – 11.30 Emeriitprofessor Viive-Riina Ruusi, KHK idee ja kava initsiaatori erilisest rollist Eesti haridusmaastikul
11.30 -12.30 paneeldiskussioon Eesti hariduse ja kultuuri kestlikkusest lokaalses ja globaalses võtmes
12.30-13.30 OECD esindaja haridustemaatika suundumustest rahvusvahelises võtmes, küsimustele vastamine.
13.30-14.15 Ettekanne
14.15-15.00 lõuna
Viljandi Gümnaasium
15.00-18.30 rühmatööd, ettekanded
Rühmatööde ettevalmistamiseks toimub septembris eelüritus Viljandis.

Ettekannete ja rühmatööde esialgseid teemasid:
Hariduse kultuuriline dimensioon
Muutunud lapsepõlv
Mitmekultuuriline kool
Õpetaja kui kultuurilise järjepidevuse kandja
Huviharidus
Loovus ja loomingulisus koolis
Koolikultuur kui pärimuskultuuri osa
Kes laulab laulupeol tulevikus?
Akadeemilised oskused ja kaasaegne kunst
Haridusmälu ja mälukultuur
Religiooni pädevus kui kultuuriline pädevus
Rühmatöö kokkuvõtted sõnastatakse ettepanekutena kongressi resolutsiooni ja edastatakse redaktsioonitoimkonnale hiljemalt 24.novembril kell 19.00.

25.11 kell 11.00-17.00 Estonia Kontserdisaal, Tallinn
Kultuurikeskne päev “Eesti Vabariik 100″
10.00 kogunemine, registreerimine, tervituskohv
11.00-11.15 avamine
11.15-11.30 presidendi kõne (kokkuleppimisel)
11.30-12.30 Paneel: Kultuur ja vaimsus
12.30.-13.15 kohvipaus
13.15-13.45 kokkuvõte eelnevatest kongressi päevadest
13.45-14.45 Kolm isamaa kõnet (vanem, keskmine ja noorem põlvkond)
Muusikalised vahepalad
17.00 lõpetmine

Ajakavas võivad ette tulla muudatused, tüpne ajakava avalikustatakse hiljemalt
15. oktoobril 2018.