Kultuurikoja ümarlaud Huvihariduse tervikvaade II 11. 02 kell 11-13

Eesti Kultuuri Koja Kultuurikorralduse ja huvihariduse töörühm korraldab neljapäeval, 11. veebruaril kell 11.00-13.00 zoomi keskkonnas ümarlaua Huvihariduse  tervikvaade II. 

Kavas: 

  1. Esialgsed kokkuvõtted eelmisel korral koondatud aruteludest – huvihariduse mõju inimesele läbi elukaare, ühiskonnale ja seotud osapooled;
  2. Mida ja kuidas plaanivad tervikvaate loomisel protsessiga jätkata poliitikakujundajad Haridus- ja Teadusministeeriumist;
  3. Mõtleme, kuidas protsessiga edasi liikuda;
  4. Kaardistame – mida on vaja muuta huvihariduse terminites ja korralduses, et toetada valdkonna arengut?

Kultuurikoja Huvihariduse ümarlaudade eesmärgiks on kaasa-aidata huvihariduse tervikvaate ja sujuvalt toimiva kultuuri- ja haridusvälja kujundamisele Eesti ühiskonnas.  

Taust: 2020. aasta oktoobris algatas Haridus- ja Teadusministeerium huviharidusega seotud arenguprotsessi, eesmärgiga laiendada huvihariduse käsitlust, mis toetaks uues haridusstrateegias määratletud ideid õmblusteta haridusest  ja talendipoliitikat.

2020. aasta juunis saatis Eesti Kultuuri Koda koospartneritega haridus- ja teadusministrile ning riigikogu kultuurikomisjoni liikmetele avaliku pöördumise, milles juhiti tähelepanu, et Eestis on huvihariduse rollid riiklikult eesmärgistamata ja talendipoliitika kujundamisel vähe kasutatud.

Oma osalussoovist, palun andke teada siin

Lähemat infot saab töörühma juhilt kultuurisotsioloogilt ja koja juhatuse liikmeltEgge Kulbok-Lattikult numbril (+ 372) 58 18 0723 või meiliaadressilt  Egge.kulboklattik@gmail.com