KUTSE ENO-Eesti ümarlauale 18. juunil 2019. aastal kell 15.00-17.00

KUTSE ENO-Eesti  ümarlauale 18. juunil kell 15.00-17.00  Kultuuriministeeriumi saalis 

Ootame Teid ENO-Eesti huvihariduse ümarlauale 18. juunil kell 15.00-17.00 Kultuuriministeeriumis, kus arutame huviharidusega seotud küsimusi ja käivitame ENO-Eesti ümarlaua.

ENO-EESTI tegevused ja töövahendiks on arutelu ja tagasisidestamine, mis toimub (1) regulaarselt koguneva ümarlauana (kord kvartalis ) ja (2) Eesti huvihariduse veebiplatvormi loomine.

Koosoleku päevakord:

  1. ENO-Eesti  ümarlauatöö käivitamine (teemad, kohtumiste regulaarsus, eesmärgid)
  2. Küsimustiku vastuste kokkuvõte ja uurimusküsimuste määratlemine
  3. Ühtlasi palume Teil hiljemalt 15. juuniks täita küsimustika alljärgneval lingil:

Link:

Kuna praegu toimuvad mitmed strateegilised aruteludes nii kultuuriministeeriumis Kultuur 2030, haridusstrateegia ja riikliku katusstrateegia Eesti 2035 raames, siis tuleks kujundada ühised arusaama huviharidusega seotud probleemidest ja vajalikest arengutest.

ENO-Eesti asutajad on alustanud uuringu ettevalmistamist, mille üks eesmärke on tuua selgust terminitesse, mida praegu on kasutusel mitmeid ja mille vastastikku tõlkimise vajadus aina kasvab, see hägustab ja pärsib valdkonna arengut.   

Taust:

ENO-Eesti on võrgustik–organisatsioon, mille eesmärgiks on: edendada kunsti– ja kultuurihariduse, huvihariduse ja harrastuskultuuri alasele akadeemilisele uurimistööle; (2) aidata kaasa huvihariduse riikliku tervikvaate kujundamisele; (3) osaleda rahvusvahelises koostöös,  avalikus arutelus;  (4) aidata kaasa teadmuse, parimate praktikate vahendamisele Eesti ühiskonna sidusrühmadele ja poliitikakujundajatele. ENO-Eesti on eestipoolne partner ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education, vt https://www.eno-net.eu/) liige.

ENO-EESTI tegevuse tulemusel selgineb Eesti huvihariduse- ja tegevuse korraldamise, õpetamise ja rahastamisega seotud probleemistik, mille tulemusel väheneb rahastuse, tegevuste ja andmete kogumise killustatus ning kujuneb ühtne arusaam riiklikult olulistest talendipoliitikast.   

ENO – Eesti ümarlaua regulaarsetel kogunemiste  koondatakse ja jagatakse nii kohalikku kui ka rahvusvahelist praktilist ja teoreetilist teadmust –  nii kujuneb  ühiskonnas tervikvaade ja ühine arusaam nii huvihariduse pakkujate, rahastajate ja poliitikakujundajate seas.

Ümarlauda kaasatakse vabakonna, KOV-ide ja riiklike organisatsioonide esindajaid, kes on seotud Eesti teadushuvihariduse, kultuurihariduse ja laiemalt riiklike talendipoliitikate arendamisega ja osalevad võrgustiku kogunemistel. 

ENO-Eesti asutajad on:

  1. Egge Kulbok-Lattik (PhD), KUPUKE, kultuuripoliitika uuringute keskuse asutaja;
  2. Anneli Saro (PhD), Tartu Ülikooli professor, teatriteadlane;
  3. Pille Lill, Eesti Kultuuri Koda, (Academia Nova ja Pille Lille Muusikute Fondi asutaja);
  4. Kalle Vister, Rahvakultuurikeskuse direktor;
  5. Triin Roosalu, (PhD), Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi, vanemteadur.

Lugupidamisega  

Dr. Egge Kulbok-Lattik ja            

Tartu Ülikooli teatriteaduse professor  Anneli Saro