Majanduse töörühma iseloomustus

Töörühma juht Meelis Voolma: “Majanduse töörühma lipukiri on Estovatsioon.

Näeme, et meie tänane maailmale avatud Eesti majandus vajab teatud süvakultuurilist uuendusmeelset lähenemist – majanduse innovaatilises arendustegevuses tuleb rahvusliku pärandi säilimise ning edasi arendamise eest võtta sügavam vastutus. See on meie töörühma lipukiri, visioon.

Igapäevases tegevuses on kaks põhilist suunda:

1) Koja väliselt tihendame koostööd majanduse valdkonna organisatsioonidega tõstmaks teadlikkust estovaatilise lähenemise vajalikkusest ning samas kaasamaks Kotta uusi liikmeid, koostööpartnereid;

2) Koja siseselt töötame kultuuri ja majanduse koostöömudeliga, arendame veebiplatvormi, mis annab kaunite kunstide loojatele võimaluse oma teoste esitlemiseks nii sise- kui välisturul, aidates seeläbi kaasa Eesti majanduse estovaatilisemale arengule.”