Majanduse töörühma koosolek 2. märtsil 2021

majanduse koosolek kl 18-19.30 

18.00 – 18.40 ekspordiagentuur

Äriplaan vajab täiendamist. 

Kultuuriministriga kohtumise planeerimine.

Tööstusharu liitudega kohtumine. 

 

18.40 – 19.00 kultuuri erarahastus

esialgse lahenduse väljapakkumine  

8.märtsiks täiendused ja parandused erarahastuse dokumenti

5-7 in komisjoni

ettepanekud rahastamisvõimaluste kohta 

 

19.00 – 19.20 loomeisiku tugistruktuurid 

arutelu järgmistest sammudest

koosolek loomeliitudega