Muusika töörühm

Soovime luua avalikke arutelusid Eesti muusikavaldkonda puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Selleks viime läbi 4-5 korda aastas zoomi vahendusel infotunde ning paar korda aastas ümarlaudu, kus erinevad osapooled sõna saavad ja probleemide lahendusteni jõuavad. Teeme koostööd muusika õppeasutustega, erialaliitudega ja teiste muusikavaldkonda esindavate organisatsioonidega.

Kutsume töörühma tegevusest osa võtma kõiki, kes soovivad seista valdkonna hea käekäigu ja arengu eest. Kui soovid muusika töörühmas kaasa rääkida, võta ühendust meiliaadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu.

Töörühma üheks lisaeesmärgiks on esindada muusikamaastikul tegutsejate kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve.

Töörühm koguneb iga esmaspäev kell 17 ja töörühma juhtgruppi kuuluvad Sandra Kalmann ja Peeter Paemurru.


Esimene ümarlaud
toimus 26. mail Zoomis koos Jaan Aruga.
Ümarlauda saab järgi vaadata SIIN kuulata SIIN

Töörühma liige Peeter Paemuruu intervjuu ümarlauast Klassikaraadios SIIN