Muusika töörühm

Soovime luua avalikke arutelusid Eesti muusikavaldkonda puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Selleks viime läbi 4-5 korda aastas zoomi vahendusel infotunde ning paar korda aastas ümarlaudu, kus erinevad osapooled sõna saavad ja probleemide lahendusteni jõuavad. Teeme koostööd muusika õppeasutustega, erialaliitudega ja teiste muusikavaldkonda esindavate organisatsioonidega.

Kutsume töörühma tegevusest osa võtma kõiki, kes soovivad seista valdkonna hea käekäigu ja arengu eest. Kui soovid muusika töörühmas kaasa rääkida, võta ühendust meiliaadressil tegevjuht@kultuurikoda.eu.

Töörühma üheks lisaeesmärgiks on esindada muusikamaastikul tegutsejate kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve.

Töörühm koguneb kahel korral kuus ja töörühma juhtgruppi kuuluvad kultuurikoja eestseisusest Pille Lill ja Peeter Paemurru.