Muusika töörühm

Soovime luua ühiskondlikke arutelusid muusikamaailma puudutavatel aktuaalsetel teemadel. Selleks viime kord kvartalis läbi ümarlaudu, mille taga erinevad osapooled sõna saavad ja probleemide lahendusteni jõuavad. Teeme tihedat koostööd muusika õppeasutustega, erialaliitudega ja muude muusikavaldkonda esindavate organisatsioonidega.

Kutsume töörühma tegevusest osa võtma kõiki Eesti Kultuuri Koja liikmeid, aga ka teisi, kes veel ei kuulu Koja liikmete ridadesse, ent soovivad seista valdkonna heakäigu ja arengu eest.

Töörühma peamine ülesanne on esindada muusikamaastikul tegutsejate kultuurilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid huve.

Töörühm koguneb kahel korral kuus ja töörühma juhivad Julia Reinman ja Pille Lill.