Muusika töörühma koosolek 1. märtsil

Muusika töörühma koosolek 1. märtsil

päevakord: 

  1. aprilli ümarlaua korraldus, teemad, isikud läbi arutamine
  2. aprill ettepanek lükata ümarlaud juunikuusse või 8. aprilli zoomi keskkonnas

Ajakava arutelu  

Kutse arutelule plaan välja saata üle riigi: orkestrid, ansamblid (üle Eesti kaardistada ning kokku kutsuda) Zoom-i arutelule: (nii professionaalsed kui projektorkestrid, muusikakoolide juhid ja õpetajad, EMTA) 

eesmärk on saada piisavalt aktiivseid liikmeid, kes kõik eesti muusikaelu käekäigu pärast huvi tunnevad

laiem eesmärk on läbi nende platvormide kutsuda kokku inimesed ning alustada diskussiooni eesti muusikaelu väärtustamise üle ning kaasa aidata eesti muusikakultuuri arengule ning tähtsustada muusikaharidust Eestis

-info jagamine laiema avalikkusega

-muusikakriitika – seda praktiliselt pole enam olemas

arutelud 1 kord kahe kuu jooksul, Zoom-i vahendusel

1. platvormil peateemaks mure 3-kooli ehitusega 

-EKK muusika töörühma poolt saata eelnevalt kutse

-olla nähtav ning infot vahendav lüli

-on vaja lükata käima avalik arutelu platvorm

PEALKIRI

Muusika ja aju 

Muusika mõju ajule

Muusika, mida sa mu ajule teed?

Muusika, miks puudutab mind? 

Kas muusika hakkab ajudele

muusika hakkab ajudele

Mis toimub inimese organismis erineva muusika kuulamises

piirid maha võtta, olemuses ei tunne piire

Jaan Aru pakub teemaks: muusika kui üks näide aju-arendavast tegevusest ja inimloovusest

VORM 

avalik üritus, tasuta

presentatsioon erineva muusika mõjust kehale pole nii oluline teema 

zoomi teel või ERR või Postimees ülekandega kohapeal ´ülekanne

EESMÄRK

ümarlaua eesmärk – muusikahariduse püstitamine, eesti rahva teadvusse,  üldrahvalik kõlapind

lai pind eri inimestele

kas populaarteaduslikus võtmes

liita haridusministriga kohtumisse 3 kooli teema:

-Kultuuri Koja kohtumine haridusministriga: huvihariduse ja 3-kooli teema