Sotsiaalsetest garantiidest

Esimene kohtumine toimus 10. septembril 2017 Eesti Ajakirjanike Liidu bürooruumis Rahvusraamatus Endla 3, Tallinn.
Arutlusteemad:
1) kas, kuidas, milliste kriteeriumide abil määratleda töögrupi taotluste adressaat/adressaadid, so keda meie taotletavad sotsiaalsed garantiid peaks hõlmama (kes-mis määrab nt vabakutselise kunstniku, luuletaja või leelotaja kvalifitseerumise loovisikuks) – iseendast “libe” teema, mis võimaldab ka lõputut vaagimist ja vaidlemist
2) töögrupi küsimused ja ettepanekud esituseks-tõstatuseks septembrikuisel kohtumisel kultuuriministriga, sh mis nimelt on KUMi poolt riigieelarve koostamiseks esitatud “sisendid” sotsiaalsete garantiide osas
3) põhimõtteline tööplaan ja nö programmipunktid, milleni tahame välja jõuda.