Tegevjuhi kuulutus

Pakume tööd Koja tegevuste koordinaatorile!

Eesti Kultuuri Koja  eesmärgiks on ühendada loomingulise tausta ja huvidega isikuid ning organisatsioone tegutsema Eesti kultuuri sisemise jõu ja ühiskondliku kõnekuse huvides, et tõsta ühiskonnas kultuuri mainet.

 • Igapäevatöös aitab koordinaator viia ellu Koja eesmärke;
 • Aitab tagada eestseisuse ja juhatuse tõrgeteta töö;
 • Koordineerib EKK eestseisuse, juhatuse ja töögruppide tööd – valmistab ette, protokollib ja juhib koosolekuid, iga-aastast konverentsi ja muid kohtumisi;
 • Kannab hoolt koosolekute, loengute, nõupidamiste jms. ruumide leidmise eest;
 • Kirjutab ja koordineerib projekte, taotluseid jms EKK tegevuste rahastamiseks;
 • Korraldab EKK juhtorganite, tema liikmete ja koostööpartnerite suhtlust;
 • Koordineerib EKK sise- ja väliskommunikatsiooni;
 • Vahendab operatiivselt EKK eestseisusele ja liikmetele laekuvat informatsiooni;
 • Hoolitseb EKK kodulehel ajakohase informatsiooni eest eestseisuse, juhatuse ja töögruppide töö jms. kohta;
 • Korraldab koos raamatupidajaga EKK raamatupidamise ja dokumendihaldusega seonduva;
 • Vastutab sponsorsuhete loomise ja hoidmise eest.

Kandidaadilt eeldame:

 • head ülevaadet ja orienteeritust Eesti kultuurimaastikul;
 • kõrgharidust;
 • juhtimiskogemust;
 • projektijuhtimise ja -kirjutamise kogemust;
 • soovitatavalt WordPressi kasutamiskogemust;
 • head inglise keele oskust nii kõnes kui ka kirjas (kasuks tuleb ka muude keelte oskus);
 • kõrget pingetaluvust ja diplomaatilist loomust ning positiivset ellusuhtumist;
 • tõsist huvitatust Eesti kultuurile oluliste tegevuste hea käekäigu arendamisest ning toetamisest.

Töö alustamine täistööajaga: esimesel võimalusel
Töötasu 1035€ (bruto)

Huvitatutel palume saata oma CV ja motivatsioonikiri tegevjuht@kultuurikoda.eu

Küsimuste korral palun pöörduge 5114077 (Pille Lill)