Koja eesmärgid

Eesmärkide saavutamiseks:

  • edendatakse liikmetevahelist koostööd, praktiseerides ja väärtustades avatud ruumi põhimõtet;
  • korraldatakse avalikke üritusi, seminare, mõttetubasid ja muid Koja eesmärkide täitmisele suunatud avatud koosviibimisi;
  • arendatakse, toetatakse ja hoitakse tugevat ja aktiivset liikmeskonda;
  • tehakse tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu, majandus- , haridusasutuste ja poliitiliste institutsioonidega, erialaliitudega ja muude kultuurivaldkonda esindavate organisatsioonidega;
  • kogutakse, analüüsitakse ja mõtestatakse kultuurialast informatsiooni, osaletakse kultuuri ühiskondliku rolli ja väärtustamise arutamisel ja võimendamisel.