Üldkogu 2019


Head Eesti Kultuuri Koja liikmed ja sõbrad-partnerid! 

Olete oodatud Eesti Kultuuri Koja avatud üldkogule
kolmapäeval, 29. mail 2019 kell 17.30-20.00 
Kaubanduskeskuses T1 Mall Tallinn
(Peterburi tee 2)
asuvassse Art Space ruumi,
kus on eksponeeritud Eesti 100 litograafianäitus ja Kalev Mark Kostabi galerii näitus-müük. Kohale saab Lennujaama trammidega, mille peatus on otse peasissepääsu juures. TL1-s on tasuta parkimine 3 tundi kellaga. Art Space ruumid asuvad esimesel korrusel linnapoolse sissekäiguhalli juures.

Üldkogu ajakava
17.00     kogunemine, registreerimine, tervituskohv;
17.30     koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
17.35     avasõnad ja ülevaade Eesti Kultuuri Koja tegevusest,
juhatuse esimees Pille Lill;
17.45 Tallinn Art Space juhataja Jaak Visnapi tervitus ja ootused Kultuuri Kojaga koostööks;
17.55     majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni otsuse
ettelugemine ja kinnitamine, juhatuse liige Leonardo Meigas;
18.05     ajalehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand räägib Sirbi
suundumustest peatoimetaja vahetumise järgselt,
18.25 küsimused saalist;
18.35     ülevaade Koja töörühmade tegevusest:                     
– Annetekojaga seotud ettevõtmise sihtidest räägivad Pille Lill ja eestseisuse liige Tiina Park;
– Mahekultuuri töörühma suundumustest räägivad Organic Estonia
esinaine Krista Kulderknup ja eestseisuse liige Rein Einasto;                
– Kultuuri- ja Hariduse Kongressi järgsetest arengutest teeb ülevaate
eestseisuse liige Tiiu Kuurme;           
– Huvihariduse ja Rahvamajade töörühma eestvedaja
Koja liige Egge Kulbok-Lattik räägib huvihariduse ja rahvastiku arengu seostest.

Sõna saavad eestseisuse liikmed.
     
         
19.20    Eestseisuse valimised:           
– kandidaatide esitamine ja kandidaatidele vaba mikrofon
tutvustamiseks;           
– häältelugemise komisjoni moodustamine;           
– revisjonikomisjoni valimine;           
– hääletus

19.40    valimistulemuste teatamine ja vaba mikrofon
20.00    lõpp

Palume kohvilaua planeerimiseks end registreerida: 
tegevjuht@kultuurikoda.eu

Eesti Kultuuri Koja eestseisus koosseisus:
Rein Einasto, Jako Kull, Tiiu Kuurme, Pille Lill, Leonardo Meigas,
Tiina Park, Martti Preem, Marika Veisson, Helle Tiikmaa, Mark Soosaar.

Üldkogu toetab Tallinn Art Space, täname!

Kontakttelefon: +372 5114077
tegevjuht@kultuurikoda.eu
www.kultuurikoda.eu