“Ütle tere!” töörühma tegemistest

Eesti Kultuuri Koda käivitas üleriigilise liikumise “Ütle tere!”, mille idee avalikustati Paide arvamusfestivalil 2016.a. suvel ja üleskutse kiideti heaks.
TERE-liikumise alguspäevaks sai 20.märts 2017, kevade algus. Koda loodab, et aasta pärast, kui Eestil on 100.sünnipäev, ütleme üksteisele rõõmsalt tere ja oleme kaasinimeste suhtes hoolivamad. Kõik me püüdleme kõigest hingest parema elu poole, unistame harmooniliselt toimivast oma riigist. Meie mõtetes valitseb ideede küllus, mida kõike oleks vaja teha, et oleksime eluga Eestis rahul. Tegeleme globaalsete probleemidega, märkamata pisiasju, millest suured asjad alguse saavad.
Tere-liikumise eesmärk on panna mõtlema ühiskonda ja igat üksikisikut hingehariduse ja kultuursuse tähtsusest elus. Peaksime Eesti elus muutusi soovides alustama kõik iseendast. millised on meie endi mõtted, kuidas elame, kuidas käitume. Kas oleme kriitilised vaid kaasinimeste suhtes, kas oskame ka enda tegemisi kriitiliselt analüüsida. Oleme ilmselt kõik kogenud mõistmatut kohtlemist ametiasutustes ja kaaskodanike tõrjuvat hoiakut avalikus ruumis. Kui oskame laulupidudel kokku hoida, miks me kaotame selle sooja tunde kaasinimestesse igapäevaelus ? Sotsiaalteadlased väidavad, et riigialamate rõõmus meel aitab kaasa kogu ühiskonna heaolule ning toob märgatavat edenemist ka majandustegevuses. Väikerahvana, kus kõik tunnevad kõiki, on meil suur võimalus üksteist toetada, üksteisesse lugupidavalt suhtuda ning omavahel viisakalt suhelda.
Alustame kõige lihtsamast -“tere“ ütlemisest.
Tegelikult on meil praegugi palju Tere-inimesi ja nemad võiksidki olla nakatajad, kelle kaudu „tere“ rahva hulgas levima hakkaks. „Eeskuju on nakkav !“ Tere-liikumise algatajad on kavandanud väikese TERE märgi, mida iga huviline saab kandma hakata, kuulutades end Tere-inimeseks. Soovime, et kõik üleskutsed ja tegevused oleksid rõõmsad-positiivsed!

Marketingi Instituudi internetipõhine Turundusraadio annab välja Turundustähte silmapaistvaima nädala turundusteo eest. Selle nädala Turundusraadio saates sai Nädala Turundustähe tiitli Eesti kultuuri koda „Tere“ kampaania eest. Palju õnne!
Turundustähe valimise lugu saab kuulata siit:
http://mi.ee/turundusraadio/heliidentiteet-ja-ev100-turundusidee-100-e-kulalistundi
(Selle lehekülje all on link Saatelõigud, kust saab ka eraldi kuulata ainult Turundustähe valimise lugu.)

Pärnu lasteaiakasvatajad koostasid meie kampaania tulemusena toreda raamatu “Rõõmsalt tere!”. Raamatusse on koondatud tere-teemalised mängud, luuletused ja laulud. Lapsed ise tegid ka illustratsioonid. Proovime koos Pärnu inimestega seda trükkida, et levitada lasteaedades ja koolide algklassides.