1.09.2020 eestseisuse koosoleku protokoll

Kohal olid: Marike Laht, Rain Annast, Jako Kull, Aarne Toomsalu, Martti Preem, Pille Lill, Heili Vaus-Tamm, Meelis Voolmaa

Zoomis: Tiit Urva, Egge Kulbok-Lattik

Protokollis: Farištamo Eller

Ajakava

16.00-16.20. Konverentsi kutsungi Aarne täienduste arutamine

Ümber mõelda pole vaja, sest arukad inimesed mõistavad, mis on vaimne, kultuuriline, majanduslik kapital. Sillastamine ja  seosed on väga olulised. 

16.20,-16.50. Kultuuri Koja struktuur ja toimimismehhanismid

Struktuur EKK-s – üldkogu – juhatus – eestseisus. 

Mis intervalli järel peab juhatus koos käima – kas kord kahe kuu jooksul või pigem vajadusel?

7 juhatuse liiget peab kohal olema, et saaks vastu võtta otsuse. Juhatus annab ülesandeid tegevjuhile.

Töörühmal on koordinaator. Töörühma juht on eestseisuse liige. Koordinaator on ühenduses tegevjuhiga ja annab teada järgmise koosoleku aja, paneb kodulehele ja tuleb kohale.

Annetekoja juht on Pille, Annetekoda toimub koostöös kultuurimajade töörühmaga, mida juhib Egge. 

Meelis. Juhi KT Aarne, Meelis, Jako, Tiit, Pille, Martti

Muusika töörühm Julia. Peeter, Mail, Madis 

Kultuuri-, turismi-, loomemajanduse töörühm. Daysi on kokkukutsuja

Kommunikatsiooni töörühm. Pille. Leonardo, Egge, Jako, Tiiu

Rahvamajade töörühm Egge. Ülle, Reet, Ülle, Riin Kivinurm

Huvihariduse töörühm Egge

Intellektuaalomandi töörühm Aarne.

Töörühmad võiksid tööd teha vastavalt vajadusele.

Aga eestseisus võiks koos käia üle kahe nädala.

Teatamine ainult siis, kui ei tule. Kui saadame vastuse, vaatame, kellele see läheb, dokumente muudame draivis, mitte meilis.

Arutelu protokollide üle: kas on vaja iga inimese mõttele juurde kirjutada, et kes ütles; milline peab olema protokoll; kas protokollid võiksid olema numereeritud või piisab kuupäevast? 

Protokolli ülevaatamiseks on 2 tööpäeva ja seejärel läheb protokoll üles kodukale.

Pressiteated lähevad Heili nime alt välja. Need tuleb kiiresti läbi arutada kommunikatsiooni töörühmas.

16.50-17.00 sirutuspaus

17.00-17.20. Kultuuri Koja struktuur ja toimimismehhanismid

17.20-17.50 Ministriga kohtumise teemad

Avaliku kirja kirjutamise printsiip: alla kirjutavad juhatus ja eestseisus, aga tegevjuht oma nimega.

Liikmetele kiri läheb kõigepealt eestseisusele, 2 päeva aega reageerida, siis läheb liikmetele.

17.50 -17.55 eredama mõtte või kokkuvõtte videosalvestus  

17.55-17.58 arvuti video tegemine Leonhardiga