14.05.2020 eestseisuse koosoleku protokoll

Koht: Zoom veebikohtumine
Kestus: 17:00-19:00
Osalejad: Pille Lill, Jako Kull, Martti Preem, Leonardo Meigas, Egge Kulbok-Lattik, Tiiu Kuurme, Marike Veisson. Protokollija: Kristo Kõrgnurm

Päevakord:

 1. Nädala ülevaade
 2. Konverentsi “Kultuur kui kapital” 10.10.2020 tegevusplaan
 3. Haridusvaldkonna 2035 avaliku pöördumine
 4. Uus tegevjuht/assistent
 5. Üldkoosoleku planeerimine 10.06.2020
 6. Ministriga kohtumine
 7. Noorsootöö valdkonna arengukava

Arutelu ja otsused

 1. Eelmisest koosolekust on Koja kontoris peamiselt tegutsetud avaliku haridusvaldkonna pöördumisele toetajate leidmisega, konverentsi  “Kultuur Kui kapital” 10.10.2020 esinejate kinnituskirjade kogumisega ning uue kodulehe tõlkimisega inglise keelde. Koja hariduseksperdid on korraldanud 1 Zoomi vestluse.
 2. Konverents “Kultuur Kui kapital” 10.10.2020
  Esialgse kuupäevaga (02.03.2020) konverentsile on registreerunud 97 osalejat (~90% osalustasu maksnud). Konverentsi esialgselt planeeritud esinejatest on uuel kuupäeval 10.10.2020 kinnitamata veel 3 esinejat (19 kinnitanud). Arutleti vajadust muuta konverentsi sisulist osa vastavalt kriisist tingitud olukorrale, uusi potentsiaalseid esinejaid ning konverentsi eelset soodusregistreerimise võimalust. Alustati kultuurkapitali taotluse täiendamist, mille esitamise tähtaeg on 20.05.2020.
  Otsustati: Konverentsi temaatika käsitlemiseks kriisi valguses koostavad eestseisuse liikmed mõtteavaldusi järgmiseks eestseisuse koosolekuks. Esinejad jäävad suurel määral samaks, kuid planeeritakse pöörduda tunnustatud analüütiku poole. Uuel nädalal väljastatakse pressiteade konverentsi uue kuupäeva osas ning võetakse ühendust kõigi varasemale kuupäevale registreerunud konverentsi osalejatega, et selgitada nende ümberregistreerimise võimalused uuele kuupäevale.
 3. Haridusvaldkonna 2035 arengukava parandusettepanekutega avalik kiri on kogunud 14 organisatsiooni ja 11 eraisiku allkirja.
  Otsustati: Avalik pöördumine saadetakse käesoleva nädala jooksul. Samuti kinnitatakse Haridus- ja teadusministeeriumi poolt pakutud kohtumisaeg 26.05 kell 14:00, et muudatusettepanekuid arutada.
 4. Arutleti, millist inimest soovitakse tegevjuhina näha ning Koja kodulehel avaldati töökuulutus: https://kultuurikoda.eu/tegevjuhi-kuulutus/. Paluti eestseisuse liikmetel mõelda potentsiaalsete kandidaate osas.
 5. Koja iga-aastast üldkoosolekut planeeritakse esialgse 04.06 asemel korraldada 10.06.2020 Tallinn Art Space galeriis. Koja liikmetele saadetakse sellekohane teavitus vastavalt põhikirjale 2 nädalat enne toimumisaega. Otsustati: järgmisel eestseisuse koosolekul võetakse ette põhikirja muudatusettepanekud, mida arutatakse järgmisel eestseisuse koosolekul ning mis lähevad hääletusele üldkoosolekul.
 6. Ministriga kohtumise planeerimine otsustati korraldada augustis 2020 ning selle sisuline osa tuleb arutlusele järgmistel eestseisuse koosolekutel.
 7. Koja hariduseksperdid leppisid kokku huvihariduse ja noorsootöö arengukava muudatusettepanekuteks Zoom kohtumise reedeks 15.05 kell 18:00. Tähtaeg ettepanekute esitamiseks on 18.05.2020.