16.03.2021 majanduse töörühma koosolek

18.00 – 18.20 arengud agentuuriga

18.20 – 18.40  erarahastus

1) Komisjoni liikmete väljapakkumine ja arutelu, otsus oodata veel kandidaate

2) Edasised plaanid

18.40 – 19.00 loovisikute tugisüsteemi kokkuvõtte täiendused, partnerite kokkukutsumine, dokumendi täiendamine, strateegia arutelu              

19.00 vaba mikrofon

Tervitame uut majanduse töörühma liiget, Kristi Valsi. Kes võiks olla uus majanduse töörühma juht? Arutelu