2.11.2020 Muusika töörühma koosoleku protokoll

kohal: Pille Lill, Julia Reinman, Peeter Paemurru, Heili Vaus-Tamm

zoomis: Faristamo Eller

liikmed veel: Allar Kaasik, Meelis Tinno, Mail Sildos, Arvo Leibur, kutsuda Leelo Lehtla töögruppi

protokollis: Heili Vaus-Tamm

TEEMAD: organisatoorsed küsimused, eesmärgid, ümarlaud, veel töösuundi

ORGANISATOORSET

Kutsume liituma muusika töörühmaga, palume tõstatada teemasid, ootame ettepanekuid. Julia teeb kutse, koostab pressiteate, et EKK muusika valdkonna töörühm alustas tööd ja mida otsustas. Koondada huvitatuid oma valdkonna arendamise eesmärgil.

Töörühma liikmetel palume saata meedias ilmunud valdkonda puudutavaid artikleid meie listi, mis jagatakse koordinaatori poolt juhtgrupi liikmete vahel lühikokkuvõtte tegemiseks. Ka teaduslikke, ent siiski päevakajalisi artikleid kajastaks ka. Juhtgrupp loob visiooni vastavalt arvamustele ja ühistele väärtustele.

Muusika valdkonna liigitus: klassikaline muusika, folk, pop, jazz (koorimuusika eraldi?)

Töörühma juhtgruppi kuulub 5-7 liiget, koordinaator Julia Reinman, töörühm kasutab meiliaadressi muusika@kultuurikoda.ee

töörühm koguneb 1x kuus, juhtgrupp 2x kuus

järgmine koosolek 16. nov kl 10.30-12.30 Vana-Kalamaja 42, 30. nov, 14. dets (kutse tekstid ümarlauale), 7. jaan, ümarlaud 18-24. jaan nädalal Hopneri Maja või Milleri saal RRK, E 18.01 kell 17-20?

Ümarlaua võimalikud koostööpartnerid: Muusikanõukogu, EMTA jt

EESMÄRGID

Eesti Kultuuri Koja (EKK) muusika töörühma eesmärgid:

– edendatakse, arendatakse, toetatakse ja hoitakse tugevat ja aktiivset liikmeskonda ning liikmetevahelist koostööd;

– korraldatakse avalikke üritusi, ümarlaudu, seminare, mõttetubasid ja muid töörühma eesmärkide täitmisele suunatud avatud koosviibimisi;

– tehakse tihedat koostööd muusika õppeasutustega, erialaliitudega ja muude muusikavaldkonda esindavate organisatsioonidega;

– kogutakse, analüüsitakse ja mõtestatakse muusikaalast informatsiooni, osaletakse muusika valdkonna ühiskondliku rolli ja väärtustamise arutamisel ja võimendamisel.

EKK muusika töörühma eesmärgiks on koondada neid inimesi, kes on huvitatud muusika valdkonna arendamisest

Teha ettepanek, et need, kes töörühmaga liituvad, astuksid EKK liikmeks.

Mida töörühm oma liikmetele pakub? Koostööd, tõstatame probleeme ja pakume lahendusi.

Töörühm korraldab 4 korda aastas ümarlaudu, kus igal ümarlaual 1-2 probleemi arutelu. 1,5 h paneel, mille järgselt avada diskussioon. Ümarlaual 1 ettekanne (20-30 min) ning registreerujad saavad võimaluse antud teemal 2-3 min sõnavõttudeks – anname võimaluse avaldada arvamust.

Töörühm saab võtta arvesse, et praegune minister on lubanud toetada uuringuid, kui leiame teema, mis vajaks uuringut muusika valdkonnas.

ÜMARLAUD

Esimese ümarlaua planeerimine:

Teesid: Kas muusika on ainult õhu võnkumine? Mis on helide taga? Milleks on muusikat vaja? Kuidas muusika mõjutab aju? Kuidas muusika mõjutab inimese arengut?

Ümarlaud 18.-24. jaan nädalal  (kutsed 2 nädalat vähemalt enne, esinejad

Peaesineja Jaan Aru, kutsuda rääkima

VEEL TÖÖSUUNDI

UNESCO muusika linn Tallinn 2021, võtta ühendus Ragnar Siiliga, ühineda meie töögrupiga tegevustesse, võrgustamisvõimalus

Allar Kaasiku kirjast millega edasi minna:

– kaasajastada toetusi jagavate komisjonide kehand, mis koostab komisjone, mis alused vajalikud rahastamiseks, kriteeriumite väljatöötamine, mille järgi nad komisjone valivad, tutvustamine instantsidele, kes koostavad komisjone, see MT üks ülesanne, pikemaajalise taotluse tegemise võimalus

– salvestused, ERRi eelarves summa eesti interpreetide, eesti uudismuusika salvestuste jaoks, interpreedid aastate kaupa järjepidevalt

– ooperi valdkonna jätkusuutlikkus

– kulka, kult min, kultuuriamet, rahvuskultuuri fond, euroopa fondid (European Union fondid), EAS – kaardistada finantseerimisskeeme – EMTA kultuurikorralduse tudengil teha see eri riikide eri mudelid, loome oma Eesti mudeli

Andekoda Suure-Jaanis Priit Toobal. Kohtume nendega, teeme koostööd

Ministriga kohtumisele muusika töörühma (MT) teema

Küsida eelarve jaotused:

Rahvusooperi (RO) ja Eesti Kontserdi (EK) eelarve kohta küsida