2020.11.16 muusika töörühma koosolek

kohal viibisid:

Julia Reinman, Pille Lill, Peeter Paemurru, Heili Vaus-Tamm, zoomi teel Farištamo Eller

muusika juhtgrupi ja töörühma tegevuse struktuur:

juhtgrupis 7 inimest: Pille, Julia, Meelis, Farista, Allar, Leelo, Heili, 

töörühm millal koos käib? 

juhtgrupp teeb ettepanekud, mis saadab laiali mõtted, töötab välja, millega tegeletakse

rühmaga arutatakse, tuleb kokku 1 kord kuus

juhtgrupp koguneb kaks korda kuus

kogunetakse Kalamajas

uusi liikmeid ümarlaua kaudu, mitte praegu 

ümarlaua kutse heliloojate. interpreetide liidu listidesse info

läbi rääkida isiklikult Julial, et kirja saaja ka edastaks info liikmetele

muusika töörühma kutsete list (EMTA eraldi osakondadele saata, Innar Järva, TMKK, muusikakoolid)

sõnum: ootame liituma EKKga ja panustama  muusika töörühma tegevuses

arusaadav ülesanne sõnastada

töö üks osa: ümarlaud

väärt artiklid muusikaelu kohta koguda,  kodulehele üles panna  

olulised kuupäevad:

7.dets koosolek 

  1. dets saadame kutsed 
  2. jaanuar ümarlaud Hopneri kaminasaalis (Heili paneb saali kinni)

aprillis ümarlaud (salvestused ja meedia. alateema: kes koondab infot interpretatsiooni kohta)

juunis ümarlaud (sotsiaalsed garantiid loomeisikutele)

oktoobris ümarlaud

1.ümarlaud:

teesid: 

miks meil on vaja pilli mängivat arsti? 

milleks on muusikat vaja, kuidas muusika mõjutab aju

kas muusika on ainult õhu võnkumine

mis on muusika taga

kuidas muusika mõjutab aju

kuidas muusika mõjub inimese arengule (sots.psühholoogiline) 

ajakava

Jaan Arule ettekandeks 30 min, vaja ekraani

20 min arutelu, Pille modereerib

10 min sirutuspaus

18 – 18.30 lühisõnavõtud

18.30-19.00 paneel

19.00-19,30 vaba mikrofon, arutelu paneeliga 

 

teavitus: 

listidele teade  

ootame eelregisteeritud 2-3 min sõnavõtte 

saatke oma teema 

mille järgselt valime välja 5-6 sõnavõttu

tähtaeg vastuseks  2 näd enne ümarlauda

koos sõnavõttudega 

Jaan Aru esinema paluda.  

RR Milleri saal  – võib hoopis seal teha 

Kas Hopneris on ekraani kasutuse võimalus ja millises saalis?  

veel ülesandeid: 

1)Julia võtab ühendust kultuuriministeeriumiga

lõime muusika töörühma Annetekoja juures

UNESCO muusikalinnaga olla kaasas

alust ümarlaua teemadeks sealt 

2) millega minna Allar Kaasiku kirjast edasi

salvestused: eesti interpreetide pärandi säilitamine, eesti uudismuusika

50 tasuta salvestust, et oleks ERRi poolt eesti interpreetidelt   

3) uuringute võimalus 

4) emic (aprillis 2. teine ümarlaud – teema mõte: salvestused ja meedia. alateema: kes koondab infot interpretatsiooni kohta)

5) kes kaitseb muusikute huve (Heili loomeinimeste tugisüsteemide 

Julia saadab lingi vabakutseliste loovisikute olukorrast, hange

https://www.kul.ee/et/uudised/kultuuriministeerium-votab-luubi-alla-vabakutseliste-loovisikute-olukorra

6) juuni ümarlaud (sotsiaalsed garantiid loomeisikutele)

7) sept okt ümarlaud