2021 03 15 muusika töörühma koosolek

16.30 – 16.40 Arutelu formaatide üle, mida edaspidi kasutada

Ettepanekud: edaspidi kasutada kaht eri formaati – infotund (1x kahe kuu jooksul zoomi vahendusel), ümarlaud (2x aastas)

Eesmärgiks jagada kõigile olenemata asukohast meie tegevusi ja lükata käima avaliku arutelu platvorm, vastata küsimustele, küsida ettepanekuid. Sihtrühmad valime vastavalt teemadele.

16.40 – 17.00  Esimese arutelu kutse mustandi ülevaatamine

Arutelu läbiviimise detailide ja arutelu toimumise info jagamise täpsustamine

Edasise tegevuse ajakava läbiarutamine, samuti erinevate rahastusvõimaluste läbivaatamine 

17.00-17.10

mis järjekorras ja kas aju ümarlaud ka siia ritta?

17.10 – 17.20

Tervitame uusi töörühma liikmeid ja soovime rõõmsat ja edukat tegutsemist Eesti Kultuuri Koja muusikatöörühmas: Ronja Soopan ja Kai Taal