21.05.2020 Eestseisuse koosoleku protokoll

Koht: Zoom veebikohtumine
Kestus: 17:00-19:00

Osalejad: Egge Kulbok-Lattik, Pille Lill, Martti Preem, Tiiu Kuurme, Leonardo Meigas, Marika Veisson, Jako Kull. Protokollija: Kristo Kõrgnurm

Päevakord

 1. Nädala ülevaade
 2. Laekunud CV-d Koja koordinaatori ametikohale
 3. Kultuuriministriga kohtumise planeerimine
 4. 2019 majandusaasta aruande sisukokkuvõtte koostamine
 5. II poolaasta tegevusplaan
 6. Ettepanek pikendada Koja assistendi lepingut kuni 06.07.2020
 7. Uue audio- ja videoklipi salvestamine konverentsiks
 8. Teenetemärgi kandidaadi esitamine
 9. “Kultuuri Tegu” varasemad jäädvustused
 10. Järgmine eestseisuse kohtumine vabas õhus

Arutelu ja otsused

 1. Eelmisest koosolekust on Koja kontoris peamiselt tegeletud Haridusvaldkonna ja Noortevaldkonna arengukavade muudatusettepanekutega, 10.10.2020 toimuva aastakonverentsi “Kultuur kui kapital” taotluse koostamisega Kultuurkapitalile, II poolaasta tegevuskava planeerimisega Annetekoda 2020 planeerimisega ning uue kodulehe arendamisega.
 2. Koosolekul tutvuti laekunud kandidaatidega uue koordinaatori ametikohale (kuulutus: https://kultuurikoda.eu/tegevjuhi-kuulutus/). Potentsiaalsele kandidaadile tehakse ettepanek liituda järgmise eestseisuse koosolekuga intervjuuks.
 3. Koosolekul otsustati teha ettepanek Koja liikmete ja partnerite kohtumiseks Kultuuriminister Tõnis Lukasega ajavahemikul 15-19.06.2020. Arutati teemasid, mida ministriga kohtumisel arutada ning varasemalt planeeritud teemadesse lisati haridusvaldkonna 2035 ja noorsootöö arengukava 2035 murekohad. Sealt edasi kohtumised kultuuriministriga toimuksid eeldatavasti 2020 veel septembris ja detsembris.
 4. Koosolekul koondati kokku seoses läheneva majandusaruande esitamisega tähtajaga (2020 juuni lõpp) Koja tegevused aastal 2019, mis tulevad esitamisele Koja üldkoosolekul eeldatavasti 10.06 Art Space Galeriis.
 5. Koja töö planeerimiseks koostati II poolaasta tegevusplaan, kuhu koondati peamised tähtajad ja ülesanded. Otsustati, et juulis ollakse kollektiivpuhkusel.
 6. Koosolekul leidis arutust ettepanek pikendada Koja praeguse assistendi lepingut juuli alguseni, mil minnakse kollektiivpuhkusele. Lepingu pikendamine sõltub sellest, kui palju Koja uus koduleht valmimiseks aega nõuab ning kuidas toimub töö üleandmine uuele koordinaatorile. Teema võetakse uuesti päevakorda järgmisel Koja eestseisuse koosolekul.
 7. Seoses aastakonverentsi “Kultuur kui kapital” väljakuulutamisega uuel kuupäeval 10.10.2020 arutati vajadust luua uus audio- ja videoklipp konverentsi reklaamiks raadiotes, ERR kanalites ja sotsiaalmeedias. Teema leiab edasist arutlust järgmisel Koja eestseisuse koosolekul.
 8. Koja eestseisuse auliige Rein Einasto otsustati esitada Tallinna linnale teenetemärgi kandidaadiks.
 9. Seoses varasemate aastate “Kultuuri Tegu” nominentide üleslaadimisega arendatavale Koja veebilehele otsustati üles otsida ja koguda varasemate aastate Kultuuri Tegu salvestused (pildid, videod) ning neid ka Koja YouTube kanalile üles laadida.
 10. Kuna viimasel ajal on Koja eestseisus kokku saanud vaid Zoomi vahendusel, arutati järgmise koosoleku korraldamist vabas õhus 29.05 või 05.06. Võimalik on korraldada väljasõit loodusesse.