23.05 üldkogu protokoll

Eesti Kultuuri Koja üldkogu protokoll

Koht: Hopneri Maja suur saal
Aeg:  23. mai, algus 16.00, lõpp 18.30
Osavõtjad: Eesti Kultuuri Koja liikmed ja külalised

Koosoleku juhataja: Pille Lill
Protokollija: Laura Annast
Häältelugemiskomisjon: Leonardo Meigas 

 1. Avasõnad ja ülevaade Eesti Kultuuri Koja tegevustest – Eesti Kultuuri Koja juhatuse liige Pille Lill
 2. Majandusaasta aruande  ja revisjonikomisjoni otsuse luges ette Koja liige Leonardo Meigas.
  Revisjonikomisjoni hinnang: majandusaasta aruanne korras, etteheiteid ja puudusi ei ole, vastab seadustele ja nõuetele.
  Majandusaasta aruande kinnitamine.
 3. Sõna võtab Eesti Kultuuri Koja liige Egge Kulbok-Lattik, kes kõneleb kuidas ja mis põhjustel loodi Eesti Kultuuri Koda, sest paljud kohalolijad ei pruugi teada.
  Kulbok-Lattik mainib muuhulgas ka seda, et Eesti Kultuuri Kojal on vaja tegeleda liikmetega ja nende juurde saamisega ning haarata kaasa tegevustesse loomeliite.  Pole just Koja õitseaeg ja algusaja õhin on vaja taaselustada.
 4. Ajakirjanike Liidu juhatuse liige Marju Himma rääkis teemal „Eesti ajakirjanduse olukord praegusel infoväljal“.
 5. Maret Olvet tänas eestseisuses oldud aja eest ning tunneb, et tema missioon eestseisuses on täidetud
 6. Ülevaade majandustöörühma arengutest – Meelis Voolmaa.
  Juhul, kui keegi on huvitatud praktilisel tasandil kaasa löömast, siis võtke Meelis Voolmaaga ühendust!
 7. Ülevaade konverentsist – Aivar Haller
 8. Huvihariduse ja Rahvamajade töörühma arengutest teeb ülevaate Koja liige Egge Kulbok-Lattik.
 9. Kultuuri ja Hariduse Kongressi (23-25.11) töörühma arengutest tegi ülevaate Koja eestseisuse liige Tiiu Kuurme 
 10. Eestseisuse valimised:
  Eestseisuses jätkavad eelmisel aastal valitud liikmed: Leonardo Meigas, Mark Soosaar, Pille Lill, Rein Einasto, Tiiu Kuurme
  Eestseisuse uued liikmed: Marika Veisson, Martti Preem, Helle Tiikmaa, Jako Kull ja Tiina Park.