27.04.2021 majanduse töörühma koosolek

Arengutest erarahastuse komisjoni loomisel

Ettepanek pansionaadi teema ühendada mahemajandusega, isemajandav. ei pea linnas asuma.  

Kuhu tuleb uus ooperimaja, mis kujul, mis eesmärkidega? Tõdemus, et hetkel on otsustajatest on valdkonda mittetundvad inimesed. Riigi kultuuristrateegia on puudulik, teatripoliitika on sellegipoolest suhteliselt hea 

Arengud agentuuriga – toimunud kohtumisetest, äriplaanist. 

Arutelu, kuidas töörühma liikmeid agentuuri kaasata, milline oleks nõukogu.

Agentuuri bränd peab olema piisavalt nähtav hetkeks mil see maailmaturule viia.

Töörühma uus juht on AarneToomsalu

Töörühma vajaduste kaardistamine. 

Arengutest loovisikute tugisüsteemiga, esimesed tulemused ja kaardistused, teenuste kaart ja kuidas üldse edasi