28.05.2020 – Eestseisuse koosoleku protokoll

Koht: Zoom veebikohtumine
Kestus: 17:00-19:00
Osalejad: Pille Lill, Jako Kull, Marika Veisson, Leonardo Meigas, Tiiu Kuurme, Heili Vaus-Tamm. Protokollija: Kristo Kõrgnurm.

Päevakord

  1. Uue tegevjuht/koordinaatori intervjuud
  2. Kultuuriministriga kohtumise planeerimine 17.06 kell 13.00
  3. Koja üldkogu planeerimine 11.06 kell 17:30 T1 Art Space galeriis

Arutelu ja otsused

  1. Viidi läbi intervjuu Heili Vaus-Tammega. Otsus valitava Koja tegevjuhi/koordinaatori osas püütakse langetada 2 nädala jooksul.
  2. 17.06 kell 13.00 planeeritakse Kultuuriministriga kohtumist. Ministri poolt kinnitus olemas ning ruum Kultuuriministeeriumis on broneeritud. Järgmisel nädalal saadetakse Koja liikmetele ja partneritele välja sellekohane teade. 
  3. Järgmine Koja üldkogu toimub 11.06 kell 17:30 T1 Art Space galeriis. Otsustati, et programm algab nelja ettekandega (Toomas Kiho, Linda-Mari Väli, Vahur Keller ja Leelo Lehtla) ning see osa nimetatakse “Ettekannete õhtuks”. Kell 19.00 jätkub Koja üldkogu programm. Kutse ajakavaga läheb liikmetele teele N 28.05 õhtul (2 nädalat enne toimumisaega) ning selles on manuses Koja põhikiri, Põhkirja muudatusettepanekud (vaadati koosolekul ühekaupa läbi) ning majandusaasta aruanne. Reedel 29.05 saadetakse ettekannete õhtu kutse ka Koja teisele meili-listile (~230 e-posti aadressi) ning järgmisel nädalal võimalusel pressile.