28.10.2020 majanduse töörühma koosoleku protokoll

Kohalolijad: Pille Lill, Tiit Urva, Meelis Voolma, Aarne Toomsalu, Heili Vaus-Tamm

Koosolekut juhtis: Meelis Voolma

Protokollis: Heili Vaus-Tamm

Teemad:

 1. koosolekute ajad
 2. töörühma tegevusplaan
 3. ministriga kohtumine
 4. EASiga platvormi väljatöötamine (arutluses need kaks punkti segunesid, nii et raske käsitleda eraldi) 
 5. konverentsi kokkuvõte (Pillelt alus)

 

 1. Koosolekute ajad

Majanduse töörühm hakkab koos käima 1 kord kuus.

Kuna korraldame konverentsi järelseminari (ilmselt 23.11), siis kohtume erakorraliselt 3. nov (eestseisus kl 16-18, majandus kl 18-19). Koht selgub.

 

 1. ühistegevusplaan, ajaraam, tegevused

 

 1. Kultuuriministriga kohtumisel oluline – mida tahame koostöös EASiga?

Ministrilt soovime:

RV konverentsi 2022 rahastus

veebiplatvormi toetamine

ETTEPANEKUD.

Tiit‘koostöös edasi minna KUMi (kultuuriministeerium), Maj. Min ja EASiga

‘Kersti Männikuga EASist. Saada EASi toetust, kui KUMist roheline tuli.

‘Luua Koja alla OÜ platvormiga tegelemiseks

Pille‘Kultuuriministeeriumiga on korras, EAS-iga tegeleme, Majandusministeeriumiga tegelemine on esimeseks ülesandeks.

EESMÄRGID.

‘Rahastus veebiplatvormile, selleks luua äriplaan. Kersti Männikuga rääkida, mida EAS vajab tutvustuseks. 3 a pilootprojekt. 

‘Kokku kutsuda komisjon, mis loob koostöövorme kultuuri ja maj.vahel. Ühe osana tegeleb erarahastuse mudeli, maksosoodustuse vormiga.

‘Pillel oli kohtumine Elena Pasti, Akzo Nobeli juhiga – pöörame ettevõtjate jaoks koostöö teistpidi, et majandus näeb, kuidas kultuur neid aitab.

Viime kokku Eesti kultuuri tipud (nt Ain Anger) ja ettevõtted – sõlmime nende vahel kokkuleppe. Anger ise juba sellisel tasemel, et tahab anda oma riigile. Süsteem selline, et temaga koos tegutseb üks toode, üks ettevõte. Esitletakse koos tema kontserdiga seda ettevõtet või toodet.

‘ Eesti brändi aidata tahame. Seda toetab EASist mingi meede.

‘ EAS aitab platvormi välja töötada. Platvormi idee mudelisse sisse.

‘ Komisjoni töö üks osa – platvormi loomine koos EASiga. Teine osa – erarahastuse liikumise maksusoodustuse väljatöötamine. Teatud soodustused koostöös kultuuriga. Konjuktuuriinstituut kas aitab välja töötada? Minister Lukas ütles, et kui vaja teha selleks uuring, tema toetab.

Silla ehitus kultuuri ja majanduse vahel, see on majanduse töörühma tööplaan

Eesmärgid sillastamisel: kultuurist majanduse poole, majandusest kultuuri poole

Erinevad lauad

 • haridus ja teadus
 • maksusüsteem
 • paigavaim
 • Platvorm
 • “Kultuurse ettevõtte märgis”

Meelis teeb visuaali. Seal üldskeem, platvorm, mudel ehk tegevuskava ministeeriumitele, komisjoni ülesanded.

Selle visuaali pealt kujundame majanduse töörühma suurema tegevusplaani, suunad (lauad), pea- ja all-ülesanded, vahe-etapid, aja-kava

 

Komisjon

 1. veebiplatvorm

2) maj kult mudel – erarahastuse liikumine, maksusoodustuse väljatöötamine.


Kas luua komisjon EKK juures või kultmin juures?

Liikmed: kult min, maj min, EKK, maksuameti, asutuste esindajad, EAS?

 

 1. EASiga koostegevus: ettevõtja ja kunstniku kokkuviimine

3a pilootprojekt tulemus,

1) Ise majandab end ära. ostu-müügi keskkond.

2)Kunstnikud näevad, millise tootega nad näevad sidusust, millega tahavad välja viia.

3) ettevõtted, kes selle kaudu võidavad, oleks ka toetajad-partnerid.

EASist Kersti Männikuga kuidas kultuuri- inimesed kasulikud ettevõtjatele. EKK võtab rolli ja vastutuse selle kokkuviimise osas.

tööriistaks veebiplatvorm, ajaraam 3 a jõuame välja mudelini

Tekib ühisvägi, uus potentsiaal. See on ka meedia jaoks uudis, ületab meediakünnist (lepingu allakirjutamine artisti ja ettevõtja vahel). Protsessi käimalükkamine. Eesti 100 projektijuhte vaja välja otsida. Rohumaaga P rääkis. 

Pille: uus platvorm EV 100 oma peale luua. Kes haldas seda platvormi, see inimene üles otsida.

1.tööriist veebiplatvormi käivitamine (jätk Eesti 100le)

töötaks 2-3 in. selleks vaja algul eelarvet

Eksperte tasustada (ca 200 eur kuus)

P: üks analüüsib artikleid

A: efektiivne on teema peale leida juhtivekspert. Temalt uuring, lahendused, poolt ja vastu argumente, riskikohad.

2 lähenemist:

Metoodiline meie jaoks.

Praktiline ettevõtjatele ja ministeeriumile selgitamiseks (eesmärk, vahendid, mis kasu kunstnikel ja ettevõtjatel)

Poliitikute tasand, rakendustasand.

Kultuurse ettevõtja märgis neile ettevõtjatele, kes osalevad protsessis (kellega koos artist liigub ja kes toetab EKK ja artiste)


A: Koja juurde luua OÜ ja see tekitab rahavoo. 

P: Koja juures agentuuri nimeline OÜ. Veebiplatvorm on aluseks kaunite kunstide agentuurile.

Visioon, äriplaan, proj kirjeldus, tehniline läbiviimine

 1. Konverentsi kokkuvõte luua: ühe paneeli kaupa läbi analüüsida järelseminaridel.

P: esimesel seminaril käsitleme konverentsi I osa. 2 nädalat varem saadame välja info (link Postimehe ülekandele juurde, et kõik oleks konverentsil räägituga kursis). Paneme teesid maha enne.

3 järelseminari toimuvad kuuajaste vahedega.

Nov lõpus esimene (vaatame, kas saame Hopneri majas saali 23. nov).

A: järelmüügi toode saavutada. Eesmärgiks – kutsuda ettevõtjaid!

Seminarile saab registreerida 2-3 min sõnavõtuks

EKK maj töörühm kutsub kokku