Avalik pöördumine vägivallateo ennetamise preemia andmise kohta

Eesti Kultuuri Koja eestseisus tegi 22. augustil avaliku pöördumise, kus väljendab oma seisukohta vägivallateo ennetamise preemia andmise kohta Mikk Pärnitsale.

Mikk Pärnits on avalikkusele varasemast tuttav kui üks ekstreemsemaid verbaalse vägivalla esindajaid, mis pealegi on suunatud meie rahvuse ja mitmete kultuuriliselt pühaks peetud ilmingute vastu. Meenutada võiks näiteks mõne aasta tagust mõnitavat sõnavõttu laulupeo traditsiooni osas.

Leiame, et sõnavabadus ei saa olla kõikelubatavus, milles sõna välja ütlejad ei vastuta millegi eest. Sõnavabadus ei ole samastatav avaliku ruumi saastamise, ropendamise, pühaduste mõnitamisega.

Me ei soovi, et võimenduks irooniline suhtumine meie riiki, kuivõrd see olnud tegu haavab suure osa meie rahva tundmusi. Kui soovime Põhiseaduse alusel säilitada oma keelt ja kultuuri, tuleb tingimusteta austada kultuurilisi väärsusi, head maitset ning avaliku ruumi puhtust.

Eesti Kultuuri Koja eestseisus soovib, et komisjoni liikmed, kes esitasid Mikk Pärnitsa presidendi autasuks, võtaksid enesele vastutuse, avalikustaksid oma motiivid ning kaaluksid selle autasu tagasi võtmise algatamist. Armastame selleks liiga palju oma maad, kultuuri ja rahvast, et ükskõiksetena leppida toimunuga.