Kultuuripoliitika uuringute töörühm

Kultuuripoliitika uuringute töörühma üks olulisemaid ülesandeid oli minister Lang (10 000 euro eest ) tellimusel Kultuuripoliitika põhialuste ja strateegidokumendi  Kultuur 2020 väljatöötamine

Uuring – Eesti kultuuripoliitika põhimõisted ja suundumused,  on näha siin:

http://www.academia.edu/2288816/Eesti_kultuuripoliitika_p%C3%B5him%C3%B5isted_ja_suundumused

Meediakajastus:

Kultuuripoliitika haardeulatusest Eestis

Püsirahastus elujõulisele kodanikualgatusele