Majanduse töörühma juhi Aarne Toomsalu kokkuvõte Üldkogul 30.06.2021

Et ma olen kutsutud majanduse töörühma juhtima alles paar kuud tagasi – siis oleme jõudnud koos ette võtta vaid mõned peateemad. Need on suunatud koja vaate laiendamisele, mis on viinud uute liikmete leidmiseni, kes igaüks on tuntud kultuuri edendaja: autoriõiguse spetsialist Kalev Rattus, samuti ühiskondlikult aktiivne innovaator ja kirjanik Harry Raudvere ning kolmandaks rahvusvahelise kogemuspagasiga leiutaja Kalev Essenson.

Majanduse töörühma poolt on toimunud pidev uudisvoo vahendamine eestseisuse liikmetele loominguliseks ettevõtluseks, mis toidab innovatsiooni. Majanduse töörühma igapäevaselt inspireeriv uudisvoog ulatub rahvuskultuurile rajatud omariikluse majanduse ülalpidamise problemaatikast Baltimere riikide ühise tegutsemise programmiplatvormideni ja iga kaunitele kunstidele avatud üksikisiku loominguni.

Töörühm aktualiseeris koja panustamise Eesti kultuuri arengukava 2030 sisendisse, esitas projekti plaani kojale raha teenimiseks sündmusturunduse ärimudelite abil ning asus praktikasse rakendama tootmismajanduse ja kultuurimajanduse sillastamist, milleks tuleb luua eraldi üksus. Samuti on majanduse töörühm korraldanud avalike sündmuste kutsete jõudmise koja eestseisuse liikmeteni – alates EAS-i ekspordi konverentsist sügisel. Viiruse pandeemia tekitas kultuurisektoris olukorra, milles artistid vajavad kõige kõrgema Eestis kättesaadava kvalifikatsiooniga abi paljudel aladel alates elutarbelisest tervise- ja sotsiaalkaitsest, milleks oleme tegevjuhi eestvõttel asunud ehitama võrgustikku, mis toob kultuuritöötajateni erispetsiifikaid valdavad arstid, juristid jt spetsialistid.

Osalemine ning panustamine teistes töörühmades (näit huviharidus) on võtnud arvestatava osa majanduse töörühma tähelepanuenergiast. Tulevikuvaates on võimalusel tasulise ligipääsuga sündmuste korraldamine, milleks sunnivad kärped kultuuri rahastamises. Majanduse töörühm on kaasatud regulaarsetesse kohtumistesse ministriga ning samuti teiste loominguliste liitude tegevustesse, mis kõik kokku toovad kultuuriedenduse energiat uute eesmärkidega meie kultuurikotta.