Rahvamajade töörühma ja partnerite avalik pöördumine haldusministri poole.

Eesti Kultuuri Koda esitas eile koos Eesti Rahvamajade Ühingu, Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu ja Eesti Kultuuriseltside Ühendusega kultuuriministrile, riigihalduse ministrile ja Riigikogu kultuurikomisjonile avaliku pöördumise rahvamajade toetuseks ja nende olukorra parendamiseks.

 

  1. juunil 2016 arutati Kultuuriministeeriumis toimunud Eesti Kultuuri Koja ümarlaual haldusreformi valguses rahvamajade püsimajäämise teemat. Arutelul osalenud Rahvamajade Ühingu, Kultuuriseltside Ühenduse, rahva- ja külamajade, Kultuuriministeeriumi, Rahvakultuuri Keskuse, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja teiste sidusrühmade esindajad leidsid, et haldusreformi raames on vaja muuta kohaliku omavalitsuse korralduse seadust (KOKS). Eesmärgiks on määrata omavalitsuste vastutus, mis tagab inimestele kultuuriteenuste kättesaadavuse ja võimaluse kultuuris osaleda.

Sellest tulenevalt pöördusid allakirjutanud organisatsioonid kultuuriministri, riigihalduse ministri ja Riigikogu kultuurikomisjoni poole kolme ettepanekuga:

 

1) panna KOKSis paika kohaliku omavalitsuse kultuuriteenuse ulatus ja kultuuri mõiste ning omavalitsuse vastutus ja kohustused selles valdkonnas või

2) sätestada haldusreformi käigus rahvamajade, kultuurikeskuste ja külamajade tegevus ja omavalitsuste vastutus eraldi seadusega;

3) moodustada Kultuuriministeeriumi juurde ajutine töörühm, et töötada välja ettepanekud kultuurivaldkonna ja kohalike omavalitsuste koostöö sätestamiseks eelmainitud seadusemuudatuste raames.

Eesti Kultuuri Koda ootab avaliku pöördumise osas vastukaja, et seejärel teemaga edasi liikuda ning vajadusel kutsuda sügise alguses kokku uus ümarlaud.