Ümarlaua kutse

Eesti Kultuuri Koja majanduse töörühm kutsub
Koja aastakonverentsi tööpealkirjaga „Töö_kultuur“ ettevalmistavale ümarlauale
16. mail kl. 17 – 19 Hopneri Maja Kaminasaali.

Arutleme kultuuri ja majanduse koostoimest, kuulame osalejate positiivseid kogemusi ning uurime, mis olid nendele sündmustele eelduseks.

Sissejuhatuse teevad kultuuriteemal Eesti Kultuuri Koja eestvedaja Pille Lill ning majanduseteemal mentor Aivar Haller.

Sissejuhatusele järgneb arutlusring liivakella-seminari meetodil, kus iga osaleja saab anda oma panuse.

Ümarlaual sõnastame lähtepositsioonid:
* kultuuriline – kultuur avaldub läbi inimese ja tema tegevuse. Inimene on kultuurikandja.
* majanduslik – oleme jõudnud seisu, kus keskmesse on vaja asetada ökosüsteemsus ja inimene.

Ümarlaua tulemusel valmib sisend (teemad/probleemid) sügisesele konverentsile. Ümarlaua põhjal avaneb osalejatel võimalus järgmisteks sammudeks kas korraldusmeeskonna liikmena, konverentsil esinejana vms.

Koja aastakonverents toimub 5. oktoobril Pärnu teatris “Endla”, eesmärgiks kultuuri defineerimine majanduslikus võtmes ning kultuuri- ja majandusvaldkonna vahelise täiendava sünergia arendamine.

Konverentsil arutleme ja töötame välja, kuidas:
* süvendada majandusinimestes mina-olen-kultuurilooja-tunnet;
* aidata kultuuriinimestel end näha majanduse osana;
* kujundada hästi toimivat töösuhete kultuuri;
* edendada valdkondadevahelist koosloomet.

Täiendav info:
Meelis Voolmaa, 565 5625, meelis.voolmaa@eesa.ee

Vaata lisa Koja Majanduse töörühma eesmärkidest ja missioonist
https://kultuurikoda.eu/majanduse-tooruhma-eesmargid-ja-missioon/