23.08.2022 juhatus

  1. Juhatuse pädevuses on juhatuse töökorra kehtestamine ja peaksime koja ja juhatuse  töökorralduse paika panema. 

hääletus ES ettepanekute hulgast juhatus töötab väja koja aasta prioriteedid
poolt: 4
erapooletuid: 0
vastu: 1
Juhatuse koosoleku OTSUS – ES ettepanekute hulgast juhatus töötab väja koja aasta prioriteedid 

juhatuse töökord: 3 tp jooksul vastamine J saadetud kirjadele, 3 tp jooksul allkirjastamine, esindusfunktsioon
poolt: 5
erapooletuid: 0
vastu: 0
Juhatuse koosoleku OTSUS – juhatuse töökord: 3 tp jooksul vastamine J saadetud kirjadele, 3 tp jooksul allkirjastamine, esindusfunktsioon

 

juhatuse koosolekud 1x kuus vajadusel rohkem
poolt: 5
erapooletuid: 0
vastu: 0
Juhatuse koosoleku OTSUS – juhatuse koosolekud 1x kuus vajadusel rohkem

1x kvartalis mõttekoda 

2. Vaatame koos üle koos tegevjuhi töölepingu ja kohustused

3. Vaatame üle Eesti Kultuuri Koja 2022 teise poolaasta tegevuskava (liidame mõttekojad, läbiviimise süsteem jne) 

Heili palub liita ka

  1. sponsorteema, sest sellega kiire augustis. Nt millisesse panka mis järjekorras minna läbirääkimistele. Kuidas koja krediitkaardiga 

 

This entry was posted in Uudised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *