Category Archives: Uncategorized

23.08.2022 juhatus

Juhatuse pädevuses on juhatuse töökorra kehtestamine ja peaksime koja ja juhatuse  töökorralduse paika panema.  hääletus ES ettepanekute hulgast juhatus töötab väja koja aasta prioriteedid poolt: 4 erapooletuid: 0 vastu: 1 Juhatuse koosoleku OTSUS – ES ettepanekute hulgast juhatus töötab väja … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

19.08.2022 eestseisuse koosolek Viikingite külas

Teemad  Igaüks räägib 1 minut  – mis on minu jaoks koda Igaüks räägib 1 minut – koosolekute arutelu, kultuur HÄÄLETUS teemal Lähme edasi puhta lehega, koosolekutel ei lahenda probleeme, vaid lahendatakse eetikakomisjonis 5 poolt, 3 erapooletud, 3 vastu KOJA NÄHTAVUS … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ, ЮРИДИЧЕСКАЯ Калев Раттус CV Айри-Ульрике Лиллевялья CV ОБЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ Мартина Напы CV PR-НАВЫКИ Пилле Лилль CV Тиина Парк CV Хейли Ваус-Тамм CV ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Аарне Тоомсалу ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Гуннар Мянник Юлле Калвик Саймы Тишлер CV ПЕРЕГОВОРЫ Георга Мерило … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

15.08.2022 juhatuse koosolek

1.taotluse ülevaatamine – konv uus kuupäev 17.,18 veebr https://mittetulundus.tallinn.ee/logi-sisse?redirectUrl=/taotleja/taotlus järeldus: kohendati sõnastust ja läheb esitamisele     kas koja krediitkaart on tehtud Kadri nimele ja saab pidevalt küsitud maksed ära teha  järeldus: Pille läheb 16.08 hommikul Swedbanki ja saab teada, mis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

9.08.2022 eestseisus

koja pangaseis kahel kontol 16.00 – 16.05 Viikingite küla puhkehetke ja ideekorje ajakava 16.05 – 16.20 Sponsorkirjad, augustis vaja välja saata 16.20 – 16.40 annetekoja arengud ja PLMF saadetud baaslepingu arutamine (manuses) 16.40 – 16.50 millal alustame planetaarse koosolekumeetodi katsetamisega, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Service providers

COPYRIGHT RELATED, LEGAL Kalev Rattus  CV Airi-Ulrike Lillevälja CV GENERAL LEGAL Martin Napa  CV PR SKILLS Pille Lill CV Tiina Park  CV Heili Vaus-Tamm CV INTELLECTUAL PROPERTY Aarne Toomsalu HEALTH RELATED Gunnar Männik Ülle Kalvik Saima Tišler  CV NEGOTIATIONS Georg Merilo CV PROJECT MANAGEMENT Jako … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

14.06.2022 eestseisus

Plaanis oli vaid põhikirja muudatuste arutelu (nüüd p.2), aga kuna lisati õigeaegselt, on aktsepteeritud ka juhatuse küsimus (nüüd p.1)   eile tõstatatud juhatuse küsimus Juhatuse tagasikutsumine ja umbusaldusavalduse hääletamine põhikirja muudatuste arutamine ei jõudnud arutada

Posted in Uncategorized | Leave a comment

21.06.2022 eestseisus

Mittetulundusühingu nimi: Eesti Kultuuri Koda Registrikood: 80325064 Asukoht: Vaagi tee 10, Tallinn LIIKMETE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS /Koosoleku toimumise aeg ja koht/ 21.juunil 2022 galeriis aadressil Tartu mnt 80 D  Koosoleku juhataja: /ees- ja perekonnanimi/ Heili Vaus-Tamm, tegevjuht Koosoleku protokollija: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teenusepakkujad

Konsultatsiooni liik   Hind AUTORIÕIGUSE ALANE, JURIIDILINE Kalev Rattus CV 30 min 40 € Airi-Ulrike Lillevälja CV Esimene konsultatsioon tasuta ÜLDJURIIDILINE Martin Napa  CV 1h 50 € PR OSKUSED Pille Lill CV Hind kokkuleppel Tiina Park  CV Hind kokkuleppel Heili Vaus-Tamm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Majandusaasta aruande revidendi otsus 2021

REVIDENDI OTSUS ARVAMUS MTÜ Eesti Kultuuri Koda registrikood 80325034 Tallinn 13516,Vaagi tn.10 Eesti Kultuuri Koda liikmete üldkoosolekule esitamiseks ja 2021 majandusaasta aruande kinnitamisel. 07.juunil 2022.aastal Olen kontrollinud 2021.majandusaasta raamatupidamise aruannet,asutuse tegevusaruannet ja olen seisukohal,et 2021.majandusaasta oli  MTÜ Eesti Kultuuri Koda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment