10.05.2022

Ülevaade Koja finantsides 16.00- 16.10

Uute eestseisuse liikmekandidaatide CVdega tutvumine  16.10-16.30

Annetekoja ja konverentsi arengud, plaanid 16.40-17.10

Üldkoosoleku ettevalmistus 17.10 – 17.20 

Koosoleku juhi vahetuse  ja vaigistamise ja 3 minuti teema (lükkub järgmise nädala koosolekuks)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *