15.02.2022 eestseisus

16.00  – 16.05 Koja eelarve seis, liikmemaksud
16.05 – 16.25  Uue konverentsi teemadering ja pealkiri, mis kõnetaks Tallinna, toimumise koht

16.25 – 16. 40  Loovad teemad ehk ühiskonna allhoovuste tunnetamine ja esile tõstmine Tiina Veisserikul ühispöördumise mõte.

16.40 – 17.00 Väljavalitud teemadega kultuuriministri juurde minemise järjekord ja ajakava   

17.00 – 17.20 Tartu 24 taotluse tähtaeg 3. aprill. Nordic Baltic Festival Platform aastal 2023 meiega konverentsi ei teeks, kas sihime 2024ks  

2022  konverents Tallinnas, mis teema ja kus

1.märts füüsiline koosolek konverentsiteemaline ajurünnak

Konverentsi idee suunal:  Kultuur ja avatud linnaruum. 

17.20 – 17.30 Paneme koos sündmusi (millal uuesti KUL ministri juurde jms) 2022 tegemiste tabelisse

17.30 – 17.50 Kas liigume loovisikute tugistruktuuridega edasi MTÜ  Eesti Kultuuri Koda alt või on selle juurde vaja luua OÜ? Erinevad arvamused.
Uus koduleht.  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *