21.06.2022 eestseisus

Mittetulundusühingu nimi: Eesti Kultuuri Koda

Registrikood: 80325064

Asukoht: Vaagi tee 10, Tallinn

LIIKMETE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS

/Koosoleku toimumise aeg ja koht/ 21.juunil 2022 galeriis aadressil Tartu mnt 80 D 

Koosoleku juhataja: /ees- ja perekonnanimi/ Heili Vaus-Tamm, tegevjuht

Koosoleku protokollija: /ees- ja perekonnanimi/ Heili Vaus-Tamm

Koosolekul osalevate liikmete nimekiri:   

Liikme nimi  Isiku- või registrikood / välismaa isikukood ja sünniaeg Elukoht (KOV üksuse nimi; välisriigi puhul ka osariik, provints või muu haldusüksus ning riik) Häälte arv*
Pille Lill  1
Daisy Järva     1
Kadri Alesmaa- Visnap 1
Egge Kulbok-Lattik 1
Airi-Ulrike Lillevälja  1
Marike Laht 1
koja auliige Rein Einasto
koja liige Jaak Visnap

Koosolekul osales 6 hääleõiguslikku eestseisuse liiget 18st ehk 30% (murdarvuna või protsentuaalselt) liikmetest, häälte koguarv oli 6.

Pille Lillel ettepanek kõigepealt hääletada, ka üldse teha juhatuse lisanduvate liikmete valimine

hääletus: poolt 5 vastu 1 erapooletuid 0 

Seega häälteenamusega otsustatud, et teeme juhatuse lisanduvate liikmete valimise

Koosoleku päevakord: 

1.  koja pangaseis ja liikumised 

2. aastakonverentsi arutelu 

eelarve 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Su6MUiJDtx77s0aVh3K1KridkHEjbojd7KDe73uFYsk/edit#gid=0

meedia

https://kultuurikoda.eu/uncategorized/konverents-2022/

https://kultuurikoda.eu/uncategorized/kultuuri-tegu-2021/

ettepanekuid

 

3. juhatuse täiendavate liikmete valimine. Kuna Tiit Urva lahkub juhatusest omal soovil, jääb juhatusse kaks liiget, peab aga olema 3-5 liiget. Pille saatis oma ettepanekud juhatuse liikmeteks. 

16. 25 – 16. 45

EKL ettepanek juhatuse täiendavateks liikmeteks Airi Lillevälja, Tiina Park

ei soovi osaleda juhatuse töös: Daisy Järva, Marike Laht

jäävad kandidaatideks: Pille Lill, Tiina Park,  Airi-Ulrike Lillevälja, Peeter Paemurru ja Tiiu Kuurme.

hääletus:

3 häält Airi Lillevälja 

4 häält Tiina Park 

5 häält Peeter Paemurru 

2 häält Tiiu Kuurme

4 häält Pille Lill

hääli lugesid Rein Einasto ja Heili Vaus-Tamm

3 enim hääli saanud liiget on: Peeter Paemurru, Tiina Park, Pille Lill 

otsus: valituks osutusid Peeter Paemurru, Tiina Park, Pille Lill 

Juhatus jätkab koosseisus: Kadri Alesmaa-Visnap, Egge Kulbok-Lattik, Peeter Paemurru, Tiina Park, Pille Lill   

4. koja suveüritus – ootan ettepanekuid. Kõlanud on ühepäevane püstkoja variant, mis ühendaks loodusmatka, vaba aja ja mõttetalgud.  

5. koja bännerite arutus. Tõstame kujunduse servad keskosaks – vahetame ääred ja keskosa ära. Logo keskele. 

6. kiri liikmetele ootab täiendusi

Koosoleku juhataja allkiri:

Koosoleku protokollija allkiri: 

* Igal liikmel on üks hääl, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *