Aveliina Helm

Haridus  2007. aastal kaitses Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnas väitekirja “Formation and persistence of dry grassland diversity: role of human history and landscape structure” (Ajaloolise inimasustuse ja maastikustruktuuri mõju kuivade niitude liigirikkusele).

Töökäik

2013–2020 Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika vanemteadur 2021–…. Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi kaasprofessor ning maastike elurikkuse töörühma juht

2007–2013 Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi taimeökoloogia teadur 

2015–… Valitsustevahelise elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) ekspert, Euroopat ja Aasiat hõlmava aruande autor, invasiivsetele liikidele keskenduva aruande toimetaja.

Teadustöö keskendub ökosüsteemide elurikkuse kujunemise, kaitse ja taastamise uurimisele. Uurimisvaldkonnad: maastikuskaalas protsessid ning nende mõju looduslike ja poollooduslike elupaikade elustikule ning nendega seotud ökosüsteemiteenuste pakkumisele; põllumajandusmaastike elurikkus ja selle säilimise alused; ökosüsteemide taastamise võimalused ja praktikad; looduskaitsemeetmete teaduslikud alused; ökosüsteemiteenuste hindamine ja kaardistamine.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *