Eraõiguslike kontserdikorraldajate ümarlaud 24.05.23 kl 16 zoomis

Eesti Kultuuri Koja muusika töörühm ümarlaud leiab aset zoomi vahendusel 24. mai kell 16.00.

Kohtuvad eraõiguslikud kontserdikorraldajad, et ühendada jõud, jagada kogemusi, tekitada ühine platvorm Erakorraldajate Liidu näol. Arutame ka korralduslikke küsimusi, tegevjuhi rolli täitmist, juhatuse valimist jm.

Erakorraldajad rikastavad ja mitmekesistavad kultuurielu, on paindlikud ja arenevad koos publikuga, viivad muusikaelamusi üle kogu Eesti (ning ka väljapoole), on tööandjaks suurele osale interpreetidest pakkudes neile esinemisvõimalusi.

Liidu eesmärgid:

 • Eesti kontserdikorralduse edendamine ja oma liikmeks olevate ühenduste tegevuse toetamine ja huvide kaitsmine;

 • Eesti klassikalise ja džässi interpretatsioonikunsti arendamine ja väärtustamine;

 • Eesti eraõiguslike kontserdikorraldajate loominguliste ja majanduslike huvide eest seismine ja kaitsmine;

 • Sidemete tugevdamine eesti kontserdikorraldajate vahel;
 • Eesti interpretatsioonikunsti propageerimine nii kodu- kui ka välismaal;

 • Peab vajalikuks esindatust kõikides muusikaelu suunavates ja rahaliselt toetavates organisatsioonides ja koostööd riiklike ning avalik-õiguslike institutsioonidega;

 • Vahendab informatsiooni eesti erakorraldajate kohta nii kodu- kui ka välismaal;

 • Loob eesti erakorraldajate infopanga;

 • Toetab kontsertorganisatsioonide ja agentuuride teket ja tegevust;

 • Väärtustab erainitsiatiivi;
 • Algatab uuringu interpreetide vajaduste väljaselgitamiseks ning olemasolevate era ja riiklike esinemisvõimaluste kaardistamiseks.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *