12.04.2022 eestseisus

16.00 – 16.05 koja pangaseis ja liikumised

16.05 – 16.10 Tiiu ettepaneku hääletus hea tava punkti lisaks

Ei tohi solvata teist isikut tema isikuomaduste, kutsetöö ega vaadete pärast nii koja siseringis kui ka väljaspool koda avalikus ruumis. Kui vaadetes esinevad lahknevused, siis peab väitlema ilma solvanguteta argumentide toel.

16.10 – 16.20 eetikakomisjoni liikmete valimine (jurist ja koja liige Airi-Ulrike Lillevälja nõus vedama) juhatuse ettepanek eetikakomisjoni ja hea tava punktide meetmete osas

16.20 – 16.40 arengud konverentsi  ja annetekojaga 

16.40 – 16.50 ettepanekud koja visuaali kujunduste osas. 

FB kujundusest 

16.50 – 16.55 Hariduse ümarlauast

16.55 – 17.15 Eesti 2035 ettepanekud           

17.15 – 17.25  loovad teemad

17.25 – 17.35 Pille 2.mai kutsele vastamine ja kas ühine kingitus

    

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *