29.03.2022 eestseisus

Koht: Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Zoomi teel

16.00 – 16.05  toimus esimene podcast üle hulga aja, uus tuleb Kalev Stoicescu, Erki Bahovski ja Eerik Niiles Krossiga

16.05 – 16.25 Raudvere poolt tema juhtumi kommentaariks liikmetele saadetud kirja (23.märts) analüüsimine ja tema liikmelisuse hääletamine.
Otsus: Raudvere juhatuse liikmest tagasi kutsuda 

16.25 – 16.35 töörühmade tegevus ja juhtide motivatsioon (millal meedia ja majandus? haridus plaanib ümarlauda
25. aprill kl 16 – 18 Euroopa hotellis loomemajanduse ja kutuuriturismi töörühma koosolek

16.35 – 16.55 arengud annetekoja ja konverentsiga

16.55 – 17.05 koja pangaseis

17.05 – 17.15 eetikakomisjoni liikmete leidmine ja tegevusvälja kaardistamine

17.15 – 17.20 Kadri ettepanek, et koosolekud kestaks 1,5 h
Otsus: kõik nõus

17.20 – 17.30  koja suhtluse hea tava punktide lisamine kinnitatuile
Otsus: mitte saata eestseisuse probleeme liikmete listi 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *