5.04.22 juhatuse koosolek

16.00 – 16.15 kojas viisaka suhtluse ja töörahu saavutamine (kuidas fikseerida me endi kokku lepitud hea tava vastu eksimine ja sellele järgnev kolmeastmeline meede)         

otsus: fikseerime selle inimese, kes ei suuda end valitseda

16.15 – 16.25 eetikakomisjoni ülesanded ja koosseis (jurist ja koja liige Airi-Ulrike Lillevälja nõus seda vedama)

  1. 25 – 16.35 juhatuse koosseisu vormistamine äriregistris

otsus: ei pea uuesti seda panema koosoleku teemaks

16.35 – 16.45 üldkogu kokkukutsumine Harry Raudvere otsuse tegemiseks

Kuu ette teavitada, ettepanek –  üldkogu  2. juunil

16.45 – 17.15 Hea tava reeglid
juhatus võtab vastu otsuse:Ei tohi solvata teist isikut tema isikuomaduste, kutsetöö ega vaadete pärast nii koja siseringis kui ka väljaspool koda avalikus ruumis. Kui vaadetes esinevad lahknevused, siis peab väitlema ilma solvanguteta argumentide toel. 

17.15 – 17.30 Koostöövalmidus koja liikmete hulgas       

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *