09.03.2022 EKK juhatuse otsus

Praegusel keerulisel ajal on tähtis säilitada rahu ja leida mõistmist ka eri vaadetega inimeste vahel. Siiski, seoses eile õhtul ajakirjanduses teatavaks saanud asjaoludega, otsustasime peatada Harry Raudvere liikmelisuse Eesti Kultuuri Kojas. Tema väljaütlemiste puhul ei ole lihtsalt tegemist eripäraste arusaamade ja poliitiliste vaadetega, vaid agressori õigustamisega. Eesti Kultuuri Koja liikmete seas on Harry Raudvere väljaütlemised tekitanud pingeid.

Elame väga keerulisel ajal, kus inimesed on ängistatud. See võimendab erimeelsusi ja tekitab süüdistusi, Ukrainat see ei aita. Alanud on ka infosõda. Eesti inimesed elavad erinevates inforuumides. Kuidas leida ühisosa? Demokraatliku riigikorra alus on ajakirjandusvabadus ja arvamuste paljusus.  Peaksime mõistma, et demokraatlik ühiskond pole kunagi homogeenne – vaid ühtmoodi mõtlev. See koosneb paljudest eri arvamustega huvigruppidest. Kuidas toetame ühiskonna sidusust?  Selleks, et leida ühishuvid, on omavahel vaja arutleda.  

Selleks, et mõtestada toimuvat, kutsume kokku välk-konverentsi
“Muutuv maailm. Kuidas edasi?”

Sissepääs saab olema prii ja annetusega Ukraina heaks.
Konverentsi koha ja aja anname teada lähiajal.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *