15.03.2022 eestseisuse koosolek

16.00 – 16.20 eestseisuse liikmete arvu fikseerimine

16.20 – 16.25 lahkunud liikmete tagasikutsumine

16.25 – 16. 45 arengud konverentsiga. Esinejate kutsumine, eelarve kinnitamine eeldusel, et koht ja aeg olemas

16.45 – 16.55 Annetekoja toimumine sügisel finaaliga 13. nov (finants selgub pärast kulka ja linna teise vastuse saamist). Juhatuse liige peab kinnitama linna struktuuris. Vaja töörühma.

16.55 – 17. 05 loovisikute töörühma arengutest
ei jõudnud käsitleda

17.05 – 17. 20 kuidas teised töörühmad – majandus, meedia, haridus, muusika
ei jõudnud käsitleda

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *