2021 03 31 Koja kohtumine Haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega

Haridus- ja teadusministeeriumit esindasid Mart Laidmets ja Robert Lippin

Eesti Kultuuri Koda tutvustas Pille Lill. 

Ministeeriumipoolne ettekanne oli teemadel huviharidus kriisi ajal, ühtne Eesti kool ning Muusika-ja Balletikool. 

Huviharidusest rääkis ministeerium, et struktuuris on toimunud väikesed muutused: huviharidus on nüüd nähtud üle inimese elukaare. Covidi situatsioon tõi teravalt esile selle, et meil pole tervikvaadet ega terminoloogilist ühtsust ka ministeeriumi sees. Huvihariduse tervikvaade on pikaajaline protsess ja seaduste muutmine võtab aega. Ministeerium on väga huvitatud andmetest, millega huvihariduse töörühm tegeleb. Vanemaealiste huvihariduses on vähe aktiivselt kaasatuid, Eesti näitajad on alla keskmise. Koda tahab olla partnerina kaasas, ja seda, mis juba uuritud, seda anda ka kasutada, et meist oleks kasu.

Muusika- ja balletikool – direktori konkurss on välja kuulutatud ja sõelale on jäänud paar kandidaati. Eesmärk on luua keskkond, mis sobib muusika ja balletivaldkonna edendamiseks. Koja küsimused: kas vaid üks 24liikmeline klassikomplekt esimeseks klassiks on kesklinna asukohas piisav; Muusikakeskkooli taseme säilitamise vajadus; muusika töörühma kaasarääkimise võimalus järgnevates aruteludes. Ministeeriumilt: kooli tulevad erinevad õppekavad, mis soosib iga õpilase individuaalset arengut ja kaasarääkimist tuleb valitava uue direktoriga leida.

Ühtse eesti kooli arendamiseks moodustatakse aprillis vastav töörühm, mille tegevusse ka koda kaasatakse. Koja küsimused: kuidas õpetaja hakkama saab, kuidas hoida eesti keelt lihtsustumast, kuidas toimiks lõimumine ja keele õpe praktiliselt, rahvusvahelise kogemuse kasutamine ja koja kaasa rääkimise ja arutlemise võimalused.

Jäi kõlama lootus pärast kriisi ka ministriga kohtuda, et jätkata koostööd nendel teemadel.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *