Konverents “Muutuv maailm.Kuidas edasi?” esinejad

I paneel

Marju Lauristin

Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Euroopa Akadeemia liige
CV
Fookus: “Teema asetus on reaalse ja kujuteldava maailma konflikt.“

Andres Puustusmaa

Vabakutseline näitleja ja filmirežissöör
CV 

Eva-Maria LiimetsEesti Vabariigi välisminister
CV

Jonatan Vseviov

Välisministeeriumi kantsler
CV
Fookus: “Teema fookus on julgeolekupoliitiline/rahvusvaheline. Räägin, mis olukord on ja ütlen, mis minu hinnangul edasi juhtuma hakkab. “

Toomas KihoAjakiri Akadeemia peatoimetaja
CV
Fookus:
Muutuv maailmakord. Kuidas edasi?
Kas Venemaa sõda Ukrainas, mille aktiivne faas algas 24. veebruaril, on muutmas maailmakorda? Kas rahvusvahelisel õigusel, milles Teise maailmasõja järel kokku lepiti ja mille järgi ka elada püüti, vähemalt Euroopas, pole uues maailmakorras enam seda jõudu? Kas näeme uuesti vana maailmakorda, kus riikide piirid on muudetavad sõjalise jõu abil? 

Ja milleni see viib – konkreetselt: kas laguneb Ukraina või laguneb Venemaa? 

Kas (lääne)riigid, kes Ukrainat toetavad, kavatsevad jääda kindlaks senisele maailmakorrale ja püüavad seda restaureerida hoolimata praegusest sõjast või oleme valmis tunnistama, et uus=vana kord on siiski taas ülemvõimu võtab? Kas üldse peaksime seda tunnistama? 

Teisalt, kui maailmakord tõesti muutub/muutumas on, ja meie seda ei tunnista, siis võib juhtuda hoopis kõige hullem: läänemaailm marginaliseerub.
Nagu näha, on siin palju lahtisi otsi, mille üle pead murda”

Kristiina Ehin

Kirjanik
CV


II paneel

Ülle Madise Eesti Vabariigi õiguskantsler
CV

Mihkel KunnusSemiootik ja kirjanduskriitik
CV
Fookus:
“Mihkel Kunnus visandab oma ettekandes mõningad megatrendid, mille raames kõik tulevikupraktikad paratamatult aset peavad leidma. Võimenumas on kliimakriis ja elurikkuse kadu, pandeemiaoht on samuti kasvamas,  arenenud ühiskonnad seisavad silmitsi suurte demograafiliste probleemidega ning need kõik toovad kaasa majanduslikke ja geopoliitilisi pingeid. Stabiilsele majanduskasvu eeldusele rajatud projektid tuleb ümber hinnata.Mihkel Kunnus

Mihkel Kunnus visandab oma ettekandes mõningad megatrendid, mille raames kõik tulevikupraktikad paratamatult aset peavad leidma. Võimendumas on kliimakriis ja elurikkuse kadu, pandeemiaoht on samuti kasvamas, arenenud ühiskonnad seisavad silmitsi suurte demograafiliste probleemidega ning need kõik toovad kaasa majanduslikke ja geopoliitilisi pingeid. Stabiilsele majanduskasvu eeldusele rajatud projektid tuleb ümber hinnata. “

Jelena SkulskajaLuuletaja ja proosakirjanik
CV
Fookus:
Maailm muutub, ja selle aluseks on  Sõna! See Sõna on keel, kirjandus, kunst. Sõna ei tohi olla kahekeelne, aga ta võib olla kakskeelne, kolmkeelne, tuhatkeelne. Ärme raiskame jõudu, et võidelda halva kultuuriga, näiteks Kirkoroviga, vaid toetame nende kultuuride esindajaid, kes on meiega solidaarsed. Venemaa olukorras võib iga sõna viia inimese vanglasse. Ärme nõuame, et kõik peaksid olema kangelased, nõuame, et nad kirjutaksid häid raamatuid, muusikat – see ongi juba nende protest sõja vastu. Ma olen kindel, et vene ja ukraina inimesed saavad integreeruda Eesti ühiskonda ainult läbi kultuuri – kirjanduse ja teatri kaudu, see on lihtne ja armas tee. Samuti olen ma kindel, et eesti kultuur ei pea siinsest elust vene kultuuri välja viskama. Vastupidi, me peame rohkem tõlkima vene kirjanike teoseid eesti keelde ning eesti kirjanike omi vene keelde. See on demokraatia  ja ainuke võimalus mitte vihata inimesi, kes elavad sinu riigis sinu kõrval?

Stella-Maria Sillaste

Viimsi Gümnaasiumi gümnasist
CV
Fookus:
”Olen gümnaasiumiga lõpusirgel abiturient, kes on üles kasvanud eriarvamustega Eestis. Kõigi nende arvamuste vahel üritan ma ise kujundada mõtlemist, mis oleks kasulik ja tolerantne. Kuid minu vanemate kogemused kipuvad siiski ka mind mõjutama. Olen järgmine põlvkond, kelle arusaamad maailmast kujundavad tulevikku. Kuidas teha valikuid nii, et probleemide lahendused läheksid paremaks?”

Egge Kulbok-Lattik
Kultuurisotsioloog ja kultuuripoliitika uurija
CV
Fookus:
“Elame keerulisel ajal, mis võimendab erimeelsusi ka Eestis, jätkub üleilmne  infosõda. Ka Eesti inimesed on elanud aastaid erinevates info-ruumides. Kuidas leida erinevatele maailmanägemustele siduvat ühisosa? Kuidas toetame ühiskonna sidusust? Selleks, et mõtestada toimuvat, on omavahel vaja arutleda.”

Aveliina Helm, PhD
Eesti bioloog ja looduskaitseteadlane
CV

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *